(1/2)
34 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 03.03.02  

[Hilfe]
  /
1 Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664 / Falniowska-Gradowska, Alicja [Hrsg.] 20xx
2 Die 'Pacta Subiectionis' als Gründungsurkunde des Herzogtums Kurland / Wörster, Peter (1950-) 2013
3 Christlich Gesprech von der grawsamen Zerstörung in Lifland durch die Muscowiter vom 58. Jahr her geschehenn. Darstellung der Geschichte Livlands vor und während des "Livländischen Kriegs" bis 1578 in gereimter Dialogform und Prosa. Originaltext und Übersetzung ins Hochdeutsche mit Kommentaren, Ergänzungen, Bildern und dem Lebenslauf des Timann Brakel / Brakel, Timan (1535-1602) 2012
4 Aus den samländischen Kirchenvisitationsberichten der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts - namentlich Hufner und Gärtner / Lippky, Wolfgang 2011
5 Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563-1603 / Pietrzyk, Zdzisław [Hrsg.] 2009
6 Warmia w dobie "potopu" szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta 2008
7 Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631-1655 / Klint, Paweł [Hrsg.] 2008
8 Rachunki śląskiego podatku szacunkowego z drugiej połowy XVI wieku / Orzechowski, Kazimierz (1923-2009) [Hrsg.] 2008
9 Ad fontes" małopolskiego ludwisarstwa. Spór rajców olkuskich i krakowskich konwisarzy u schyłku XVI wieku / Kowalski, Waldemar [Hrsg.] 2007
10 Lata 1553 - 1685 2005
11 Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664. Cz. 1 / Falniowska-Gradowska, Alicja [Hrsg.] 2005
12 Wydział dokumentów i indeksy 2005
13 Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664. Cz. 2 / Falniowska-Gradowska, Alicja [Hrsg.] 2005
14 Protokoły sejmiku generalnego Prus Królewskich. T. 2 (lipiec 1528 - październik 1530) 2005
15 Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku. T. 1: (Ks. 1 i 2) / Kantzow, Thomas 2005
16 Rejestr pospolitego ruszenia powiatu sandomierskiego z 1621 r / Pielas, Jacek [Hrsg.] 2004
17 Schematyzm diecezji krakowskiej z tzw. kopiarza wiślickiego / Kowalski, Waldemar [Hrsg.] 2004
18 Tysiąc pięćset czterdziety trzeci] 1543. Zapisy polskojęzyczne w księgach sądów szlacheckich województwa krakowskiego 2004
19 Okolice Dolic w XVI w. w "Kronice domowej" Joachima von Wedel z Morzycy / [Wedel, Joachim von] 2003
20 Nieznany epizod z czasów "potopu szwedzkiego" w powiecie zambrowskim, zapisany w księgach sądowych brańskich / Brodzicki, Czesław [Hrsg.] 2003
...