(1/4)
79 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 03.04.04  

[Hilfe]
  /
1 The Deportation of March 25, 1949 in Latgale. Oral History Sources and Archival Documents / Saleniece, Irēna 2010
2 Zaraz po wojnie. Zapis pierwszego dwudziestolecia we wspomnieniach osadników w powiecie sławieńskim / Sroka, Jan [Hrsg.] 2009
3 Kulikhausen war überall. Ein etwas ungewöhnliches Buch mit wirklichen Erlebnissen vor und nach 1945 in Masuren/Ostpreußen / Meesaak, Werner 2009
4 Heimreise in die schlesische Grafschaft Glatz. Ein autobiographisches Zeitzeugnis / Berke, Joachim-Paul 2008
5 Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa 2008
6 Flucht und Vertreibung aus dem Kreis Osterode, Ostpreußen, 1945. Eine Dokumentation 2005
7 Trotz allem: Bewahre Dir Deine Herzensheiterkeit. Briefe meiner Großmutter 1946-1954 aus einem Dorf bei Stettin / Friedrich, Adelheid 2005
8 Nadzieje i rozczarowania. Wspomnienia z lat 1944-1948 / Kaczor, Stanisław 2005
9 Nieznane świadectwa. Opozycja i opór społeczny w województwie płockim w tajnych dokumentach Służby Bezpieczeństwa / Pawłowicz, Jacek [Hrsg.] 2005
10 Wspomnienia z działalności w Związku Młodzieży Polskiej "Wici" po przełomie politycznym 1956 roku w powiecie włocławskim / Rosiński, Henryk 2005
11 W służbie Kielecczyźnie. Wspomnienia ludowców / Durlej, Stanisław [Hrsg.] 2005
12 Wo Adler noch und Stürme jagen. Drei Jahrzehnte Forstmann und Jäger auf dem Darß / Martens, Waldemar 2004
13 Nachkriegsalltag im Kreis Allenstein 2004
14 "Fern doch treu!" Lebenserinnerungen als Quellen zur Vertreibung und ihrer kulturellen Bewältigung, am Beispiel der Grafschaft Glatz / Sauermann, Dietmar 2004
15 Brygada Świętokrzyska NSZ w Czechosłowacji. Meldunki czechosłowackiego oficera łącznikowego (czerwiec - lipiec 1945 r.) / Friedl, Jiří [Hrsg.] 2004
16 Problemy polskiej ludności rodzimej powiatu złotowskiego w memoriale Polskiego Związku Zachodniego z 1948 roku / Romanow, Zenon [Hrsg.] 2004
17 Sprawozdanie z inspekcji personalnej w Okręgu Wojskowym nr V Kraków z końca 1948 roku / [Rotnicki, Julian] 2004
18 Sprawozdanie z akcji czoty "Czumaka" przeprowadzonej w powiecie przemyskim od 28 czerwca do 7 lipca 1947 r / Witalec, Robert 2004
19 Województwo kaliskie w świetle telexów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1977-1986) / Kozłowski, Marek [Hrsg.] 2004
20 Sowjetlitauische Eingliederungspläne für Kaliningrad 2003
...