(1/2)
26 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 04.03  

[Hilfe]
  /
1 Monumenta Historiae Warmiensis - seria źródeł do dziejów Warmii opublikowanych w latach 1860-1937 i jej wydawcy / Szorc, Alojzy 2009
2 Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów kujawsko-pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. Cz. 3 / Kujawski, Witold (1938-) 2009
3 Galicyjskie metryki kościelne jako źródło historyczne (na przykładzie metryk Zarzecza, parafia Racławice, pow. niżański z lat 1828-1964) / Maślach, Arkadiusz 2008
4 Instrumenta et signa notarialia z dawnych archiwów franciszkańskich na Śląsku / Chmielewska, Mieczysława 2007
5 Problemy interpretacji źródeł do dziejów budownictwa w Wielkopolsce w świetle najnowszych badań kościołów drewnianych z XVII-XVIII w / Jankowski, Aleksander 2007
6 Dokumentacja gospodarcza w badaniach nad biografiami przemysłowców galicyjskich / Kuberski, Leszek 2007
7 Galicyjski kataster podatkowy jako źródło do badania struktury społecznej wsi / Filozof, Tomasz J. 2005
8 Dwa nowe, czternastowieczne poświadczenia wsi mazowieckich / Kowalczyk-Heyman, Elżbieta 2005
9 Schematyzmy dziecezji przemyskiej ob. łac. jako źródło statystyczno-kartograficzne / Zamoyski, Grzegorz 2005
10 Źródła do dziejów joannitów na ziemi opolskiej / Stelmach, Roman (-1998-2008-) 2005
11 Kirchenbücher wieder entdeckt / Wallschläger, Hans-Dieter 2004
12 Sedebat in castello rusticus. Śląskie źródła pisane o uzbrojeniu i fortyfikacjach plebejskich / Cetwiński, Marek (1945-) 2004
13 Niepublikowane glacensia w archiwum praskiej komendy joannitów / Stelmach, Roman (-1998-2008-) 2003
14 Dzieje diecezji wrocławskiej w rękopisie sprzed stu lat / Kopiec, Jan (1947-) 2002
15 Protokolarz pszczyński jako źródło do dziejów miasta i ziemi pszczyńskiej / Sztoler, Grzegorz 2002
16 Najstarsza księga ziemska pszczyńska i jej znaczenie w badaniach nad XVI-wiecznymi dziejami ziemi pszczyńskiej / Stanko, Przemysław 2002
17 Dwa przykłady opisów parafii pszczyńskich z Tabel Załuskiego z 1749 r. / Urban, Wacław (1930-) 2002
18 Zur Geschichte des Kirchspiels Powunden Kreis Königsberg (Pr.) - Land / Klein, M[anfred] 1998
19 Kroniky a kronikářství v okrese Kolín / Miškovská, Zuzana 1998
20 Księgi metrykalne dawnego dekanatu pszczyńskiego / Rudy, Marcin 1998
...