(1/1)
19 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 04.10  

[Hilfe]
  /
1 Najazd tatarsko-kozacki na Ruś Czerwoną w 1648 r. Straty materialne i demograficzne na terenie ziemi przemyskiej / Gliwa, Andrzej 2009
2 "Schematyzmy galicyjskie" (1776-1914) jako c.k. rocznik sprawozdawczy dotyczący obsady kadrowej władz, urzędów, towarzystw i instytucji / Kramarz, Henryka 2007
3 Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Hodowla zwierząt w Galicji w dobie autonomii / Lipelt, Robert 2006
4 Z przeszłości statystycznej Ziemi Łosickiej (do 1914 r.) / Berger, Jan 2005
5 Die Grundlagen einer relativen Datierung und Periodisierung der Trzciniec-Kultur im Lössgebiet westlichen Kleinpolens / Górski, Jacek 2004
6 Wojny XVII w. i ich wpływ na sytuację demograficzno-gospodarczą Orawy / Chowaniec-Lejczyk, Bronisław 2004/2006 [2007]
7 Nitrianska župa v zrkadle štatistickej ročenky z roku 1871 / Poriezová, Miriam 2003-2004 [2004]
8 Uwagi na temat chronologii i interpretacji wczesnośredniowiecznych cmentarzysk mazowieckich / Piotrowski, Radosław 2003
9 Statisticko-topografický popis Těšínského kraje ze 40. let 19. století / Korbelářová, Irena (1963-) 2002
10 Statisticko-topografický popis Těšínského kraje ze 40. let 19. století. 3-5 / Žáček, Rudolf (1948-) 2000
11 Výběr partnera a sňatkový věk dědiců venkovských usedlostí na Šťáhlavsku a jejich sourozenců v 18. a na počátku 19. století / Klášterská, Alice 1998
12 Venkovští poddaní rychnovského panství v 17. století ve světle gruntovní knihy. (Příspěvek k problematice tzv. druhého nevolnictví) / Pazderová, Alena 1998
13 Rocznik statystyczny województwa wałbrzyskiego 1998 / Małecka, Elżbieta [Hrsg.] 1998
14 Przeobrażenia demograficzne w województwie olsztyńskim / Żyromski, Stanisław 1997
15 Niektóre negatywne zjawiska społeczno-demograficzne wsi wałbrzyskiej / Czaja, Stanisław 1997
16 Organizacja i zagospodarowanie przestrzeni województwa jeleniogórskiego / Dzienia, Alicja 1996
17 Lokalna infrastruktura techniczna, gospodarka mieszkaniowa / Bieniek, Olimpia [Hrsg.] 1996
18 Ludność, warunki mieszkaniowe. Województwo jeleniogórskie. Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995 1996
19 [Dwudziesto]XX-lecie województwa jeleniogórskiego 1975-1995 1995