(1/4)
72 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 06.03.03  

[Hilfe]
  /
1 Kleinstädte in Schwedisch-Pommern um die Wende zum 18. Jahrhundert. Ein erster Überblick / Hojenski, Carina 2013
2 Die Insel Wollin in der Zeit der schwedischen Herrschaft 1648-1720. Ein Dissertationsprojekt / Schmidtke, Verena 2011
3 Rügens Schwedenzeit 1648-1815 / Petrick, Fritz 2009
4 Działania zbrojne w rejonie Krakowa w trakcie polskiej wojny sukcesyjnej 1733-1735 / Ciesielski, Tomasz 2009
5 Büschings Beschreibung 1760/73. "Die souveraine Grafschaft Glatz" / Spata, Manfred (1944-) 2009
6 Urbář plumlovského panství z roku 1624 / Vařeka, Marek (1980-) [Hrsg.] 2009
7 Stanowisko szlachty województwa wołyńskiego wobec wydarzeń w Rzeczypospolitej w latach 1733-1736 / Lisek, Adam 2009
8 Spis lenników księstwa żagańskiego z 1719 roku / Kuczer, Jarosław [Hrsg.] 2008
9 Transfer arystokracji a ewolucja śląskiego "Herrenstand" w pierwszej połowie XVIII w / Kuczer, Jarosław 2008
10 Topografia cesarsko-królewskiej części Śląska (VII) : Miejscowości księstwa powiatu cieszyńskiego (rok 1802) 2008 [2007]
11 Poczet panów i książąt pszczyńskich. Jan Henryk X Hochberg, część I-II / Polak, Jerzy 2007
12 Stift Pilten oder Kreis Pilten? Ein Beitrag zur konfessionellen Politik Polen-Litauens in Livland im 17. Jahrhundert / Dybaś, Bogusław (1958-) 2006
13 Die sozioökonomischen Hintergründe der kulturlandschaftlichen Entwicklung im Gebiet um Hotzenplotz seit dem ausgehenden 18. Jht / Hofinger, Veronika 2006
14 Panství Bruntál ve druhé polovině 18. století za působení Maxmiliána Xavera z Riedheimu / Niesner, Tomáš 2006
15 Topografia cesarsko-królewskiej części Śląska (V) : Z Księstwa Cieszyńskiego (rok 1804) / Kneifel, Reginald 2006 [2005]
16 Rzeźba sakralna i elementy wyposażenia kościołów w archprezbiteratach gliwickim i toszeckim w XVIII w. / Gorzelik, Jerzy 2006 [2007]
17 Magnat i szlachcic a "jego" parafia w XVII-XVIII w. w świetle archiwaliów wybranych rodzin szlacheckich województwa sandomierskiego / Pielas, Jacek 2005
18 Kurucký vpád na hukvaldskké panství roku 1680 / Al Saheb, Jan 2005
19 Ziemia sądecka w okresie wojen polsko-tureckich (1683-1699) / Wierzbicki, Piotr 2005
20 On maritime and colonial policy of Kurland in the late 17th century / Gaziński, Radosław (1960-) 2005
...