(1/23)
457 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 06.04.04  

[Hilfe]
  /
1 Im Spannungsfeld von 'Selling Socialism' und heimatlicher Nostalgie. Fotobildbände zur litauischen Küste in den 1960er und 1970er Jahren / Pluharová-Grigiene, Eva (-2001-) 2014
2 Evakuierte, Flüchtlinge und Vertriebene in Mecklenburg-Vorpommern 1945-1961 am Beispiel der Insel Rügen / Holz, Martin (1966-) 2011
3 Neue Gesellschaft auf neuem Terrain: Desintegrative und integrative Faktoren in der Wojewodschaft Szczecin 1945-1956 / Steffen, Katrin (1967-) 2010
4 Powiat i ziemia sławieńska w latach 1945-2008. Zarys dziejów / Żurawski, Stefan 2009
5 Działania aparatu bezpieczeństwa wobec ludności niemieckiej w województwie szczecińskim w latach pięćdziesiątych XX w. / Słabig, Arkadiusz 2009
6 Sekretnaja istorija kaliningradskoj oblasti. Očerki 1945-1956 gg / Kostjašov, Jurij V. (1955-) 2009
7 Komunistyczne organy bezpieczeństwa wobec polskiej ludności rodzimej powiatu złotowskiego w latach 1945-1956 / Romanow, Zenon 2009
8 Kënigsberg, prosti / Vyšemirskij, Dmitrij 2009
9 Podziemie litewskie na Suwalszczyźnie (do 1950 r. / Kalisz, Paweł 2009
10 Reakcje mniejszości narodowych zamieszkujących ziemię lubuską na wybrane wydarzenia w latach 1957-1977 w świetle meldunków Służby Bezpieczeństwa / Bartkowiak, Przemysław 2009
11 Aparat bezpieczeństwa w województwie białostockim wobec byłych członków Białoruskiego Komitetu Narodowego (1945-1956) / Sychowicz, Krzysztof (1969-) 2009
12 Partia i aparat bezpieczeństwa województwa katowickiego wobec proniemieckich postaw ludności rodzimej od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XX w. / Rosenbaum, Sebastian 2009
13 Służba Bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim wobec proniemieckich postaw ludności rodzimej w latach 1960-1975 / Rosenbaum, Sebastian 2009
14 Wbrew propagandzie sukcesu. Społeczeństwo Pomorza Zachodniego wobec indoktrynacji w latach 1970-1980 / Kościelna, Beata 2009
15 Z powojennych dziejów Pomorza Zachodniego. Wybrane problemy / Macholak, Jan 2009
16 Wokół procesów społeczych i losów jednostek na Pomorzu Zachodnim 1945-2009 / Kozłowski, Kazimierz (1942-) 2009
17 Pierwsze miesiące działalności NSZZ "Solidarność" na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim / Kazimierski, Jakub 2009
18 Sprawa Łużyc w publicystyce "Przeglądu Zachodniego" w latach 1945-1948 / Behrendt, Paweł 2009
19 Reakcje mieszkańców Pomorza i Kujaw na porwanie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki w świetle dokumentów SB / Paczoska-Hauke, Alicja 2009
20 Kaliningradskaja oblast' v 1947-1948 gg. i plany ee razvitija / Kostjašov, J[urij] V[ladimirovič] 2008
...