(1/6)
109 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 07.02  

[Hilfe]
  /
1 Urteilen im Zeichen von Hammer und Sichel. Die sowjetische Rechtsprechung in den besetzen Ostgebieten der Zweiten Polnischen Republik (Kresy) / Boćkowski, Daniel 2012
2 Świat żmudzkiej palestry na początku XIX wieku / Aleksandravičius, Egidijus (1956-) 2009
3 Sprawa sukcesji Hohenzollernów brandenburskich na Górnym Śląsku w epoce wczesnonowożytnej (do 1740 roku) / Kamieński, Andrzej (1962-) 2009
4 Krótka historia adwokatury galicyjskiej / Kotliński, Tomasz J. 2009
5 Kohtumõistmine vallasemade üle Pärnu maakohtus 1740. aastatel / Laur, Mati 2008
6 Das polnische Parteienspektrum in Galizien vor 1914. Eine Bestandsaufnahme der Bemühungen um die Demokratisierung des Landes / Stochel-Nabielska, Teresa 2008
7 Der Sachsenspiegel und das Recht der Zips / Blazovich, László 2008
8 Slúžnovské úrady na Spiši v rokoch 1850-1860 a ich registratúra / Liptáková, Helena 2008
9 Die Schöppenbücher des Kreises Lauban / Beckert, Kurt-Michael 2008
10 Přehled popravišť Prácheňského kraje / Fröhlich, Jiří (1946-) 2008
11 Im Namen des Königs! Zur Strafrechtspflege auf Rügen im 19. Jahrhundert / Müller, Heinrich 2007
12 Litovskie goroda meždu Ruśju i arealom meneckogo gorodskogo prava v XIV-XV vv. / Kiaupa, Zigmantas (1942-) 2007
13 Etwas von Richtern und Gerichten aus Rügens Vergangenheit / Müller, Heinrich 2007
14 Hrdelní soudnictví na panství Hluboká nad Vltavou (1661-1765) / Matlas, Pavel 2007
15 Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku / Wijaczka, Jacek (1960-) 2007
16 Początki sądownictwa powszechnego na Pomorzu Zachodnim - na przykładzie okręgu koszalińskiego (lata 1945-1949) / Kozioł, Katarzyna 2006
17 Krajská prokuratura Hradec Králové 1949-1993 / Skopalová, Marie 2006
18 Auszüge aus der Personalchronik des Kreises Allenstein in den Jahren 1847, 1851, 1852, 1853, 1855, 1858 und 1866 / Bulitta, Michael 2006
19 Procesy o czary na Warmii w XVI wieku / Bogdan, Danuta (1955-) 2006
20 Problem użycia broni palnej przez funkcjonariuszy i pododdziały MO oraz pododdziały wojskowe w grudniu 1970 r. w miastach Wybrzeża - w świetle ówczesnego stanu prawnego i mitów związanych z tym zagadnieniem / Kula, Henryk Mieczysław 2006
...