(1/8)
146 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 07.03  

[Hilfe]
  /
1 Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926-1939 / Mucha, Krzysztof Waldemar 2009
2 Struktura Krajského výboru KSČ Ostrava a personální obsazení jeho orgánů v letech 1945-1990. I. část. II. část / Kravar, Zdeněk 2009
3 Przed rozłamem. Konflikty w galicyjskim ruchu ludowym w 1913 roku / Kurpierz, Tomasz 2009
4 Polska socjalistyczna partia robotnicza na československém Těšínsku v letech 1925-1929. Část první. Část druhá / Baran, Ivo 2008
5 Walka o wielką Polskę. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926-1939 / Osiński, Krzysztof 2008
6 Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926-1939 / Mucha, Krzysztof Waldemar 2007
7 Funkcjonowanie nomenklatury partyjnej w latach 1948/49-1975 (na przykładzie powiatu mieleckiego) / Romański, Mirosław 2007/2008 [2008]
8 Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914-1918 / Ryba, Mieczysław 2007
9 Przyczynek do początków Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim 1945-1946 / Gajewski, Marek Z. 2007
10 Kolebka "Solidarności" / Cenckiewicz, Sławomir (1971-) 2006
11 Stosunek chrześcijańskiej demokracji do spraw związanych z wyborami, ordynacją wyborczą do Sejmu Śląskiego w latach 1922-1935 / Kulesza, Joanna 2006
12 "Idea nasza będzie się rozrastać..." O działalności Komitetu Wykonawczego i Zjazdu Związku Podhalan (1911-1912) / Królczyk[-Kurdas], Bożena 2006
13 O powstaniu Związku Podhalan / Królczyxk-Kurdas, Bożena 2006
14 Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918-1939 / Lisiak, Henryk 2006
15 Partie polityczne w województwie ciechanowskim / Walczak, Radosław Dominik 2005
16 Portret zbiorowy parlamentarzystów ruchu ludowego Kielecczyzny / Durlej, Stanisław 2005
17 Z historii ruchu ludowego w Kaliskiem (1931-1947) / Szkudlarek, Salomea 2005
18 Interpretacje interpretacji. Kilka uwag o metodologii i hereustyce na kanwie artykułu: Komunistyczna Partia Polski w powiecie łukowskim / Magier, Dariusz 2005
19 Działalność Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w środowisku młodzieżowym i robotniczym w województwie lubelskim / Horoch, Emil 2005
20 Powstanie Stronnictwa Narodowego i pierwszy okres jego działalności w Poznańskiem (1928-1929) / Lisiak, Henryk 2005
...