(1/3)
60 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 07.04  

[Hilfe]
  /
1 Wyborcza chwiejność (volatility) w okręgu szczecińskim 1991-2007 / Czyszkiewicz, Ryszard 2008
2 Kak golosovala šljachta na sejmike Rečickogo poveta 7 fevralja 1706 g., vybiraja deputatov Glavnogo Litovskogo tribunala / Jurgajtis, Robertas 2008
3 Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864-1914 / Domański, Tomasz 2008
4 Kampania wyborcza do Sejmu PRL w latach 1972, 1976, 1980 na przykładzie prasy dolnośląskiej / Ligarski, Sebastian 2007
5 Między euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem. Wybory do Parlamentu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku / Kowalczyk, Krzysztof 2007
6 Socjaldemokraci ukraińscy i polscy w Galicji. (Z dziejów współpracy) / Tomczyk, Ryszard 2007
7 Posłowie wielkich miast pruskich w latach 1411-1454. Przyczynek do funkcjonowania mieszczańskich elit politycznych w średniowieczu / Skowrońska-Kamińska, Renata 2007
8 Wybory parlamentarne w 1935 roku w Wielkopolsce w świetle prasy wielkopolskiej i sprawozdań wojewody poznańskiego / Rossa, Andrzej 2007
9 Organisatoren und Praktiker der Gewalt. Die SS- und Polizeiführer im Distrikt Warschau / Mix, Andreas 2006
10 "Jeszcze Polska nie zgineła". Aktywność Napoleończyków w Wielkim Księstwie Poznańskim / Wojcieszak, Bogumił 2006
11 Wokół sporów o tożsamość narodową na polsko-słowackim pograniczu na Spiszu w XIX i XX wieku / Patek, Artur 2006
12 Propaganda komunistyczna przed referendum i wyborami do Sejmu Ustawodawczego na Lubelszczyźnie 1946-1947. Kampanie propagandowe w "Sztandarze Ludu" / Joniec, Grzegorz 2006
13 Od powstania styczniowego do rewolucji 1905 r. Stosunek ziemian guberni siedleckiej do najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych w regionie / Welik, Grzegorz 2006
14 Das Bild der Russen im Königlichen Preussen in der ersten Phase des Grossen Nordischen Krieges bis 1713 (mit besonderer Berücksichtigung Elbings) / Włodarski, Józef [Arno] 2006
15 Z dziejów polskiego ruchu narodowego w rejencji opolskiej w latach 1923-1939 (wybrane problemy z uwzględnieniem powiatu toszecko-gliwickiego) / Masnyk, Marek (1956-) 2006 [2007]
16 Sympatie polityczne mieszkańców gubernii suwalskiej przed I wojną światową (ze szczególnym uwzględnieniem ludności polskiej) / Dajnowicz, Małgorzata (1969-) 2005
17 Rola rezolucji z 24 września 1868 roku w walce politycznej na łamach galicyjskiej prasy konserwatywnej i demokratycznej / Głuszko, Mariusz 2005
18 Stosunek ludności niepolskiej do władz Rzeczypospolitej Polskiej w świetle raportów starostów województwa wileńskiego w latach 1925-1927 / Kirwiel, Eleonora 2005
19 An Preußens Rändern oder: Die Welt, die dem Nationalismus verloren ging / Smith, Helmut Walser (1962-) 2004
20 Sprawy polskie w wyborach parlamentarnych na terenie rejencji opolskiej w świetle raportów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej (1924-1933) / Masnyk, Marek (1956-) 2004
...