(1/6)
101 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 07.05  

[Hilfe]
  /
1 Placówki wywiadu polskiego w Chojnicach. Przyczynek do dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwislanskiego w dwudziastoleciu miedzywojennym / Skóra, Wojciech 2012
2 Das Justizwesen der Grafschaft Glatz in der Mitte des 19. Jahrhunderts / Hübner, Klaus (1943-) 2009
3 Mikołaj Meluch - kat podlaskiego podziemia niepodległościowego 1945-1946 / Charczuk, Wiesław 2009
4 Brigandage in the Beskidy Mountains in the late 16th and early 17th centuries / Kamler, Marcin 2008
5 Policja województwa śląskiego 1922-1939 / Mikitin, Janusz 2008
6 Uwarunkowania funkcjonowania pruskich domów poprawy i domów pracy przymusowej w XVIII wieku / Feliński, Andrzej Wojciech 2008
7 Informacja Służby Bezpieczeństwa dotycząca ludności ukraińskiej w województwie koszalińskim z 19 listopada 1966 roku / Hejger, Maciej 2007
8 Skutki działań wojennych w 1939 r. dla policji w Małopolsce Wschodniej / Litwiński, Robert 2007
9 Milicja Obywatelska w powiecie mieleckim 1944/45-1975 / Romański, Mirosław 2007/2008 [2008]
10 SB na tropach Solidarności. (Działania MO i SB w latach 1980-1990 przeciwko opozycji Regionu Warmińsko-Mazurskiego na podstawie dokumentów zgromadzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku) / Górska-Klepacka, Anna 2007
11 "Komitet PZPR postara się wam o pracę". Redukcja kadr aparatu bezpieczeństwa województwa stalinogrodzkiego w 1955 roku / Dziuba, Adam 2007
12 Perzekuce občanů okresu Chrudim v letech 1948-1989. Političtí vězni - hrdinové III. odboje / Ptáček, Josef 2006
13 Ziemia Płocka w wojnach XIX i XX wieku / Trubas, Michał 2006
14 Materiały do dziejów straży granicznej na terenie guberni lubelskiej w latach 1837-1848 / Osiński, Tomasz 2006
15 Nastroje społeczne w województwie rzeszowskim przed wyborami 1961 r. w świetle sprawozdań Służby Bezpieczeństwa / Czop, Edyta 2006
16 Obraz aparatu bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1950-1951 w protokole wojewódzkiej odprawy naczelników wydziałów i kierowników sekcji WUBP oraz szefów PUBP / Gieszczyński, Witold 2006
17 Wielkopolskie formacje bezpieczeństwa publicznego w latach 1918-1920 / Słabig, Arkadiusz 2006
18 Urząd Bezpieczeństwa w powiecie Lwówek Śląski (1945-1956) / Klementowski, Robert 2006
19 "Wszelkie zmiany będą wykonywane w sposób zorganizowany" - kilka uwag o zwolnieniach w aparacie bezpieczeństwa w 1956 roku (przykład województwa katowickiego) / Neja, Jarosław 2006
20 Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944 - lipiec 1945) / Iwaneczko, Dariusz [Hrsg.] 2005
...