(1/2)
25 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 08.02  

[Hilfe]
  /
1 Geografický horizont křtů v polovině 17. století na Chýnovsku / Melkesová, Miroslava 2006
2 Migrace a životní cyklus venkovského obyvatelstva na Šťáhlavsku v letech 1750-1850 / Velková, Alice 2006
3 Powiat prudnicki na przełomie XIX i XX w. Szkic demograficzny / Nabzdyk, Kazimierz 2006
4 Sňatečnost na severočeském panství Horní Police v první polovině 18. století. K možnostem odhadu míry sňatečnosti v předstatistickém období / Seligová, Markéta 2005
5 Ewidencja ludności na południowym Mazowszu od połowy XIX do połowy XX wieku / Bagieński, Włodzimierz 2005
6 Rozwój demograficzny ludności archiprezbiteratu gliwickiego w latach 1841-1849 / Kwaśny, Zbigniew 2005
7 Kirchenbücher und weitere genealogische Quellen der Synode Cammin / Wallschläger, Hans-Dieter 2004
8 Zmiany ludnościowe i narodowościowe w Galicji Wschodniej w latach 1931-1939 / Hryciuk, Grzegorz (1965-) 2004
9 Z badań nad ruchliwością terytorialną i społeczną mieszkańców Łomżyńskiego na przełomie XIX i XX wieku / Dajnowicz, Małgorzata (1969-) 2004
10 Ludność wspołczesnego polskiego Spiszu / Skawiński, Marek 2003
11 Multietnicita Spiša a národnoemancipačné procesy na ňom / Škvarna, Dušan 2003
12 K populačnímu vývoji Jesenicka po roce 1945 / Jirásek, Zdeněk 2003
13 Reemigranci z Jugosławii w Bolesławcu - pół wieku później / Makaro, Julita 2003
14 Zgony na terenie miasta i gminy Leśna w latach 1950-2000 / Litwińska, Magda 2003
15 Population Development in the Ostrava Region: Some Aspects and Current Trends / Vaishar, Antonín 2002
16 Przemiany demograficzne na ziemi bytowskiej po 1945 roku / Kopydłowski, Janusz 2000 [2001]
17 Pyrzycer Kreis in Zahlen 1998 1999
18 Procesy zmian ludnościowych na terenie Kurpi w latach 1950-1988 / Rakowski, Witold 1998
19 Procesy przemian demograficznych w województwie opolskim w latach 1989-1996 / Rauziński, Robert 1997
20 Zmiany demograficzno-społeczne woj katowickiego / Runge, Jerzy 1997
...