(1/5)
86 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 08.03  

[Hilfe]
  /
1 Arbeit und Terror im Ural. Deportationen und Arbeitsmobilisierungen im Kontext der sowjetischen Arbeitskräftepoltik (1930er - 1940er Jahre) / Myeshkov, Dmytro (-2013-) 2012 [2013]
2 Saksa migratsioonist Liivimaale keskajal. Kriitilisi märkmeid / Raudkivi, Priit (1954-) 2011
3 Die Suche nach der verlorenen Heimat und Geschichte in der Periodika der deutschen und litauischen Memelländer außerhalb des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg / Pocytė, Silva 2010
4 Migracje definitywne ludności woj. śląskiego w latach 1990-2007 / Sojka, Elżbieta 2009
5 Niemiecka polityka wysiedlania Polaków oraz osadnictwa Niemców w latach 1939-1945 w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, powiat świecki / Trzeciakowski, Wiesław 2009
6 Reemigranci plebiscytowi w powiecie rybnickim - przyczynek do badań / Olszewska, Beata 2008
7 Nad Bieszczadami słońce zgasło / Kurak, Jan 2008
8 Górnoślązacy jako forma reparacji. Deportacje z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku / Węgrzyn, Dariusz 2008
9 Kraj Kłajpedzki. Zmiany ludnościowe 1945-1950 / Sakson, Andrzej (1952-) 2007
10 Zmizelé Chebsko. Zničené obce a osady okresu Cheb po roce 1945 / Boháč, Jaromír 2007
11 Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji / Sojka, Elżbieta 2007
12 Polityka regionalna w województwie opolskim wobec exodusu zarobkowego ludności / Jończy, Romuald 2007
13 Badania nad migracjami zewnętrznymi z województwa opolskiego / Jończy, Romuald 2007
14 Pruskie władze państwowe wobec napływu na teren powiatu katowickiego robotników z Galicji i Królestwa Kongresowego w latach 1906-1909 / Falęcki, Tomasz 2006
15 Śląscy hierarchowie kościelni w sprawie wysiedlenia obywateli polskich do Niemiec / Kisielewicz, Danuta 2006
16 Jak zatrzymać młodzież w regionie opolskim? / Szczygielski, Kazimierz 2006
17 Pamiętniki i wspomnienia osadników rejonu gminy Grębocice. Z. 1 2006
18 Vom Kurland zum Schwabenland. Eine Familiengeschichte / Haskanli, Ursula 2005
19 Von Oberschlesien nach Amerika. Quellen zur Auswanderung aus dem Kreis Oppeln in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts / Richau, Martin 2005
20 Stosunki polsko-ukraińskie w województwie rzeszowskim przed rozpoczęciem akcji "Wisła" (w świetle sprawozdań lokalnej administracji) / Pisuliński, Jan 2005
...