(1/3)
51 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 08.04.02  

[Hilfe]
  /
1 Ethno-Political Effects of Suburbanization in the Vilnius Urban Region. An Analysis of Voting Behavior / Ubarevičienė, Rūta 2015
2 Positivists, Naturalists, Travelers, But Not Settlers. Poles in Perú in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries / Kania, Marta 2012
3 Polish Immigrants in Argentina / Zubrzycki, Bernarda 2012
4 Die Situation der Polen im Warthegau / Ziółkowska, Anna 2010
5 Polacy na śląskim szlaku Wielkiej Armii. W 200. rocznicę wkroczenia wojsk napoleońskich na Śląsk / Zieliński, Andrzej 2007
6 Optanci polscy w rejencji stralsundzkiej w świetle informacji Generalnego Konsulatu RP w Berlinie, pochodzących z przełomu lat 1921 i 1922 / Szudra, Dariusz 2006
7 Činnost polských politických stran na československém Těšínsku v roce 1938. II. část / Baran, Ivo 2006
8 Polští socialisté na Těšínsku a Ostravsku v období československo-polského sporu 1918-1920. (I.) : (II.) / Baran, Ivo 2006
9 Činnost polských politických stran na československém Těšínsku v roce 1938. I. část / Baran, Ivo 2006
10 Činnost polských politických stran na československém Těšínsku v roce 1938. III. část / Baran, Ivo 2006
11 Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Studium socjologiczne / Kurcz, Zbigniew 2005
12 Osadnictwo polskie na Górnej Orawie / Trajdos, Tadeusz M[ikołaj] 2005
13 Konsul Jan Małęczyński wobec problemów mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim (1937-1939) / Masnyk, Marek (1956-) 2005
14 Polacy na Podolu / Stroński, Henryk [Hrsg.] 2004
15 Pejzaże pamięci. O manierze przeżywania polskości na współczesnej Wileńszczyźnie / Kossakowska-Jarosz, Krystyna 2004
16 Wysiedlenia Polaków z ziemi gnieźnieńskiej / Wartel, Zenon Czesław 2003
17 O długim trwaniu Polaków na Podolu. Imponderabilia tożsamości / Zowczak, Magdalena 2003
18 Dzieci Jałty: exodus ludności polskiej z Wileńszczyzny w latach 1944-1947 / Paczoska, Alicja 2003
19 Polnische Minderheitenschulen im Kreis Stuhm/Regierungsbezirk Marienwerder in der Zeit von 1918-1939 / Kunigk-Helbing, Lieselotte 2002
20 Stosunek władz i polskiej ludności napływowej do ludności rodzimej ziemi złotowskiej po II wojnie światowej / Hejger, Maciej 2002
...