(1/1)
14 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 08.04.10  

[Hilfe]
  /
1 Potulní cikáni aneb "Metla venkova". Poměry na Třebíčsku v polovině 30. let 20. století / Nečas, Ctibor 2007
2 Polityka wobec mniejszości romskiej w latach 1952-1973 na przykładzie Wielkopolski / Choniawko, Andrzej 2007
3 Rómovia a Spiš do roku 1945 / Kollárová, Zuzana 2003
4 Romské "podobizny" z Uherskobrodska (1784) / Nečas, Ctibor 2002
5 Reproduktywizacja Cyganów w województwie koszalińskim w latach 1949-1964 / Żukowski, Marek 1998
6 První pokusy o řešení cikánské (romské) otázky v bývalém Ostravském kraji (1950-1954) / Sommer, Karel 1997
7 Živelné přesuny osob cikánského původu do ostravského regionu v poválečném období a na počátku 50. let / Sommer, Karel 1997
8 Rozmístění, početní stav a demografické charakteristiky Romů na Hodonínsku. (1876) / Nečas, Ctibor 1997
9 Pokusy o řešení cikánské (romské) otázky v bývalém Ostravském kraji (1954-1958) / Sommer, Karel 1996
10 Romská otázka na Ostravsku v poválečném desítiletí (1945-1955) / Pavelčíková, Nina (1938-) 1996
11 Soupis romského obyvatelstva na Opavsku a Ostravsku v roce 1947 / Pavelčíková, Nina (1938-) 1995
12 Romská otázka na Ostravsku ve světle pramenů / Pavelčíková, Nina (1938-) 1995
13 Narůstání tzv. romského problému na Opavsku na počátku padesátých let / Pavelčíková, Nina (1938-) 1995
14 Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945-1975) / Pavelčíková, Nina (1938-) 1990