(1/3)
45 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 08.04.12  

[Hilfe]
  /
1 Mniejszość ukraińska województwa koszalińskiego jako obiekt zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa (1945-1975) / Tuliszka, Jarosław 2008
2 Belarusy jak ėtničnaja hrupa (sproba sacyjalahičnaj intėrprėtacyi) / Paljučuk, Vladzimež 2008
3 "Ojcowie narodu". Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867-1918) / Wójtowicz-Huber, Bernadetta 2008
4 Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947-1970 / Korzeniewska-Lasota, Anna 2007
5 Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Między zachowaniem tożsamości językowej a językową asymilacją / Domagała, Bożena (19xx-) 2007
6 Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947-1970 / Korzeniewska-Lasota, Anna 2007
7 Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku 1945-1989 / Syrnyk, Jarosław 2007
8 Komuniści versus nacjonaliści. Konfrontacja i walka o wpływy pomiędzy Komunistyczną Partią Zachodniej Ukrainy a Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1929-1938 / Wysocki, Roman 2007
9 Zagadnienia ukraińskie w powiecie lubińskim (1947-1989) / Syrnyk, Jarosław 2007
10 Przejawy ukraińskiej aktywności społeczno-politycznej na Podlasiu południowym (1918-1939) / Zubkowicz, Rafał 2006
11 Społeczność pochodzenia ukraińskiego na Warmii i Mazurach po 1947 roku. Jej wpływ na rozwój kulturalny regionu północno-wschodniej Polski / Wrzosek, Paweł 2006
12 Wkład Proswity w rozwój ruchu społeczno-kulturalnego i oświatowego w Galicji doby autonomicznej / Potoczny, Jerzy 2006
13 Działalność Ukraińskiego Związku Katolickiego w Galicji Wschodniej (1930-1939) / Begen, Oleg] Behen Oleh 2006
14 Problemy ukraińskie na Białostocczyźnie / Konopka, Hanna 2005
15 Ślady obecności grup ukraińskich na Kielecczyźnie po 1945 r. - przyczynek do zasięgu oddziaływania podziemia ukraińskiego w Polsce / Śmietanka-Kruszelnicki, Ryszard 2004
16 Preferencje wyborcze Białorusinów zamieszkujących Białostocczyznę na podstawie wyborów parlamentarnych w latach 1991-2001 / Zarzecka, Grażyna 2004
17 Ukraińcy w powiecie dzierżoniowskim w latach 1948-1953 w świetle materiałów PUBP w Dzierżoniowie 2004 [2005]
18 Ukraiński "ideał narodowy" w okresie międzywojennym. Czynniki budujące świadomość narodową postrzegane z perspektywy polityków galicyjskich / Stępień, Stanisław 2003
19 Sytuacja ludności ukraińskiej w województwie wrocławskim w kwietniu 1952 r. w świetle oceny Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu / Sielezin, Jan Ryszard (1955-) 2003
20 Kulturalno-oświatowa i gospodarcza działalność ludności ukraińskiej w pow. Biała Podlaska (1918-1939) / Kolasa, Agnieszka 2002
...