(1/4)
73 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 08.04.31  

[Hilfe]
  /
1 Divergente Zukunftspläne von Rumänen, Ukrainern, Juden, Deutschen und Polen in der Bukowina 1914-1921 / Hausleitner, Mariana 2014
2 Der polnisch-litauisch-weißrussische Konflikt um das Wilna-Gebiet 1918-1922 und sein Einfluss auf das Geschichtsbild in der Zwischenkriegszeit / Januszewska-Jurkiewicz, Joanna 2013
3 Antagonismus und Versöhnung zwischen Polen und Tschechen im Teschener Schlesien / Kasperek, Andrzej 2013
4 Landscapes of Revanchism. Building and the Contestation of Space in an Industrial Polish-German Borderland, 1922-1945 / Polak-Springer, Peter 2012
5 The Szczecin Lagoon in the Cold War. Germans, Poles, Czechoslovakians and the Soviets / Weber, Pierre-Frédéric 2012
6 Die Vertreibung der Polen und die Umsiedlung der Deutschen im Warthegau im polnischen kollektiven Gedächtnis / Mazur, Zbigniew 2010
7 Inna Galicja / Sosnowska, Danuta 2008
8 Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů v oblasti Šumavy a Českého lesa 2007
9 Problemy współżycia ludności różnych kultur na terenie archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w XIX w / Krętosz, Józef 2007
10 Dva dokumenty zemského prezidenta Šrámka k národnostním poměrům na československém Těšínsku na počátku 20. let / Baran, Ivo 2007
11 Soužití Čechů a Němců na Znojemsku. 1938-1945 / Jurásek, Vítězslav [Hrsg.] 2006
12 Lidová kultura severních Čech. Obrázky ze života Čechů a Němců na národnostním rozhraní / Scheybal, Josef V. 2006
13 Stereotyp jako forma dyskursu międzyetnicznego - na przykładzie piśmiennictwa kaszubsko-pomorsko-niemieckiego sprzed 1939 roku / Siemieński, Tomasz 2006
14 Etnopolityczne aspekty polityki narodowościowej Austro-Węgier w Galicji, 1867-1914 / Monolatìj, Ivan] Monołatyj Iwan 2006
15 Stosunki polsko-żydowskie na terenie południowo-wschodniego Podlasia w latach 1944-1947 na przykładzie gminy Janów Podlaski / Tłomacki, Andrzej 2006
16 Polacy i Czesi na Śląsku Cieszyńskim w pierwszych latach powojennych / Śliwiński, Tomasz 2006
17 Próba porozumienia polsko-ukraińskiego w Galicji w latach 1888-1895 / Maciak, Dariusz 2006
18 Konflikt polsko-ukraiński w powiecie przemyskim zimą i wiosną 1945 roku i udział w nim grupy Romana Kisiela "Sępa" / Pisuliński, Jan 2005
19 Główne bariery integracji Pomorza Środkowego z obszarem etnicznym dawnych ziem polskich po roku 1945 / Surma, Mariusz 2005
20 Ideâ pol's'ko-ukraïns'koï unìï ta "rusini pol's'koï nacìï" v etnopolìtičnomu diskursì Galičini 1859-1869 rokìv / Mudrij, Mar'ân 2005
...