(1/7)
136 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 09.08  

[Hilfe]
  /
1 Die städtischen Schützengilden im pommerschen Regierungsbezirk Köslin im 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert / Schmidt, Jürgen W. 2015 [2016]
2 Deutschmeister, Administrator des Hochmeistertums in Preußen, Hoch- und Deutschmeister / Arnold, Udo (1940-) 2012
3 "... wo das Gute ist so nah". Ansätze einer Heimatbewegung auf Ösel im 19. Jahrhundert / Tuchtenhagen, Ralph (1961-) 2012
4 Nationalismus, Paternalismus und Demokratie. Werte und Praxis der Zivilgesellschaft im polnischen Genossenschaftswesen der Provinz Posen vor dem Ersten Weltkrieg / Lorenz, Torsten (1969-) 2012
5 Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy / Velková, Alice 2009
6 Das Unternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industriereviers - Interessen, Einfluß und politische Repräsentation zu Beginn des 20. Jahrhunderts / Kladiwa, Pavel (1973-) 2009
7 Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu / Kołacz-Chmiel, Małgorzata 2009
8 Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa i elity władzy na Mazowszu średniowiecznym / Pacuski, Kazimierz 2009
9 Drobna szlachta w Galicji - między polskim a ukraińskim ruchem narodowym / Kwiecińska, Magdalena 2009
10 Drogi awansu szlachty kaszubskiej w XVI-XVIII wieku na przykładzie szlachty lęborsko-bytowskiej / Dzięcielski, Marek 2008
11 Struktura własnościowa miast w Galicji w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku / Jewuła, Łukasz 2008
12 Struktura i podstawowe formy działalności organizacji młodzieżowych w województwie opolskim w latach 1957-1989 na podstawie akt związków młodzieży / Woźniak, Wojciech 2007
13 Ostrava - Karviná, blízko a přece daleko! Příspěvek k utváření místních podnikatelských elit v hlavních centrech ostravsko-karvinského revíru v 19. a na počátku 20. století / Zářický, Aleš 2006
14 Kształtowanie się elity wiejskiej na przykładzie Galicji na przełomie XIX i XX w. / Podraza, Antoni 2006
15 "Odpominanie" przeszłości. Przypadek z Ziemi Wileńskiej / Gerlich, Marian Grzegorz 2006/2007 [2006]
16 Małopolskie wspólnoty lokalne w okresie staropolskim / Pankowicz, Andrzej 2006
17 Kryteria przynależności do patrycjatu w małych miastach Prus Królewskich w XVI wieku / Zalewska, Irena 2006
18 Elity i ich rola w życiu małego miasta galicyjskiego / Hoff, Jadwiga 2006
19 Charakterystyka siedzib ziemiańskich w guberni siedleckiej na przełomie XIX i XX wieku / Welik, Grzegorz 2006
20 Szlachta regionu siedleckiego w świetle akt Konserwatora Hipotek Departamentu Siedleckiego 1810-1815 / Rogalski, Artur 2006
...