(1/5)
99 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 09.10  

[Hilfe]
  /
1 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie. Funkcjonowanie powiatowych instancji PZPR na przykładzie Zielonej Góry (1949-1989) / Halczak, Bohdan 2011
2 Związek Nauczycielstwa Polskiego w powiecie grójeckim od momentu powstania do dziś / Czacharowska, Małgorzata 2009
3 Dzieje i działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w gminie Oborniki Śląskie w latach 1945-2005 / Małkiewicz, I. 2008
4 Harcerstwo w gminie Oborniki Śląskie. Wprowadzenie w problematykę / Stanaszek, Grażyna 2008
5 Harcerki obornickiego Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w latach 1957-1975 / Tokarska, Irena 2008
6 Szczep Harcerski "Nieprzetartego Szlaku" "Słoneczni" w latach 1954-1991 / Baszniak, J. 2008
7 Związek Harcerstwa Polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w latach 1963-1977 / Kwiatkowska, Irena 2008
8 Szczep zuchowo-harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w latach 1983-1991 / Stanaszek, G. 2008
9 Drużyna harcerska im. Obrońców Westerplatte działająca przy Publicznej Szkole nr 3 / Mielniczuk, Urszula 2008
10 ZHP - Hufiec Oborniki Śląskie (listopad 1984 - marzec 1990 r.) / Czajkowska, Janina 2008
11 Związek Harcerstwa Polskiego w Pęgowie / Nasiukiewicz-Frydrych, Irena 2008
12 Vor 100 Jahren: Gründung des Bundes der christlichen Deutschen in Galizien / Müller, Erich 2007
13 Działalność kulturalna NTSK / Jakubek, Ewa 2007
14 Zarys powstania i rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego na Ziemi Głubczyckiej (1945-2006) / Szymczyna, Arkadiusz 2007 [2006]
15 Die Unterstützung des Gustav Adolf-Werkes für Schulen, Lehrer und Kirchen in Galizien / Müller, Erich 2006
16 Činnost a úkoly Kuratoria pro výchovu mládeže v jižních Čechách v letech 1942-1945 / Nikrmajer, Leoš 2006
17 25 lat NSZZ "Solidarność" na Pomorzu Zachodnim / Machałek, Małgorzata 2006
18 Reaktywowanie struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczyźnie oraz jego działalność w celu poprawy sytuacji ekonomicznej nauczycieli (lata 1944-1945) / Mikitiuk, Renata 2006
19 Solidarność Małopolska 1980-1981. Wybór dokumentów / Orski, Marcin [Hrsg.] 2006
20 Ku dobru współnemu. (Zamiast wstępu) / Oleszczuk, Marek 2006
...