(1/1)
13 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 09.11  

[Hilfe]
  /
1 Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785-1787) / Falniowska-Gradowska, Alicja 2009
2 Miasta księstwa legnickiego w polityce ekonomicznej książąt Bolesława III i Wacława I (1306-1364) Cz. 3 / Prokop, Krzysztof R[afał] 2006
3 New Relationships between the Metropolis and the Region in Information Economy: Warsaw Metropolitan Region - A Case Study / Smętkowski, Maciej 2005
4 Aufstieg, Fall und Neuanfang. Zehn Jahre Sonderwirtschaftszone Kaliningrad / Stein, Stephan 2003
5 Spiš v slovensko-poľských hospodárskych stykoch v 15. - 16. storočí / Skladaný, Marián 2003
6 Mecklenburg-Vorpommern und der Ostseeraum / Kosmider, Rainer 2002
7 Przemiany społeczno-gospodarcze na Mazurach w XVIII-XIX wieku / Jasiński, Janusz (1928-) 2002
8 Gospodarka leśna ordynacji zamojskiej (1918-1939) / Kozaczka, Marian 2002
9 Stosunki rynkowe Ordynacji Myszkowskiej w drugiej połowie XVIII wieku / Adamczyk, Stanisław 2001
10 Funkcjonowanie związków międzygminnych na Opolszczyźnie / Malisz, Edward 1997
11 UNRRA a jiné zahraniční podpůrné akce v oblasti ZNV - expozitury v Ostravě / Sommer, Karel 1995
12 Lietuvos ir Vokietijos ekonominiu santykiu, susijusiu su Klaipedos krašto perejimu Lietuvos suverenitetan, reguliavimas 1923-1929 metais / Daśčioras, B. 1983
13 Z tradycji reform gospodarczych Ordynacji Zamojskiej / Orłowski, Ryszard