(1/3)
41 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 09.12  

[Hilfe]
  /
1 Kaszubski świat przedchrześcijańskich demonów w kręgu oddziaływań Kościoła / Popowska-Taborska, Hanna (1930-) 2008
2 "Bij, zabij tego skurwego syna polskiego". Przyczynek do kwestii świadomości narodowej na Górnym Śląsku w XVII wieku / Kiereś, Zbigniew 2008
3 Magia i czary. Polowanie na czarownice i czarowników w Prusach Książęcych w czasach wczesnonowożytnych / Wijaczka, Jacek (1960-) 2008
4 Deutsche und Polen in der Provinz Posen. Überlegungen zur Relevanz gegenseitiger Lernprozesse / Schutte, Christoph (1969-) 2007
5 Cieszyniacy - kim byli i kim są / Broda, Szymon 2007 [2006]
6 "Czy istnieje Polak sudecki?". Z problemów kształtowania się tożsamości zbiorowej ludności Dolnego Śląska na przykładzie Ziemi Jeleniogórskiej w latach 60. XX w. / Nowosielska-Sobel, Joanna 2007
7 Budowa kłodzkiej tożsamości regionalnej jako zadanie czasopisma "Ziemia Kłodzka" wlatach 90. XX w. / Ruchniewicz, Małgorzata (1970-) 2007
8 Die Region Ida-Virumaa (Narva) als Zivilisationsgrenze und Bollwerk gen Osten / Mertelsmann, Olaf (1969-) 2006
9 Aneignung oder Beseitigung des Fremden. Auf der Suche nach einem deutschen Heimatbewußtsein in der Provinz Posen / Dyroff, Stefan (1976-) 2006
10 Image vybraných postsocialistických miest ostravského regionu / Šrajerová, Olga 2006
11 Przejawy magii i kultu akwatycznego na wczesnośredniowiecznym Pomorzu / Kajkowski, Kamil 2006
12 Tożsamość Górnoślązaków. Przyczynek do problemu na podstawie dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego z lat 1919-1939 / Wysocki, Aleksander 2006
13 Tradycje napoleońskie na ziemi jarocińskiej w XIX w / Jajor, Jan 2006
14 Od morza jesteśmy... Świadomość pomorska w myśli i działalności akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej / Pater, Daniel 2006
15 "Na barkach nieśli krajobraz" - z problemów oswajania zastanej przez osadników przestrzeni na przykładzie powiatu jeleniogórskiego drugiej połowy lat 40 / Nowosielska-Sobel, Joanna 2006
16 Społeczeństwo: kultura materialna i duchowa. Kultywowanie rodzimości krajobrazu / Kwaśniewski, Artur 2006
17 Kształtowanie tożsamości lokalnej na ziemi lubuskiej / Smolarkiewicz, Elżbieta 2005
18 Miejsce folkloru w procesie zmian tożamości narodowej (na przykładzie Śląska Opolskiego) / Smolińska, Teresa 2005
19 Arystokratki a wieś lubelska w połowie XIX wieku / Koprukowniak, Albin (1929-) 2005
20 Autoidentyfikacja etniczna mieszkańców gminy Bierawa / Nycz, Edward 2005
...