(1/2)
36 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 10.02.02.03  

[Hilfe]
  /
1 Sociopolitical Messages in Eastern Orthodox Church Buildings of the Era of Alexander II in Pärnu County / Lainvoo, Linda 2013
2 Ingerimaa vene õigeusklike identiteet 17. sajandi esimesel poolel luterlikust vaatepunktist / Lotman, Piret 2010
3 Proces oddziaływania prawosławia wśród mieszkańców Łemkowszczyzny do 1918 r / Knutel, Damian 2009
4 Kościół prawosławny na Pomorzu Zachodnim. Cz. 1 / Dudra, Stefan 2008
5 Sobory eparchii chełmskiej XVII wieku. Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej / Skoczylas, Ihor 2008
6 Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji / Osadczy, Włodzimierz 2007
7 Vznik a vývoj starokatolického hnutí na úzení severních Čech do roku 1946 / Koláček, Karel 2006
8 Grekokatolicy na ziemi żywieckiej w wieku XX / Hawrot, Agnieszka 2006
9 Święte miejsca i cudowne ikony. Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie / Sosna, Grzegorz (1939-2016) 2006
10 Kształtowanie się struktur Kościoła prawosławnego w regionie legnickim po roku 1945 / Dudra, Stefan 2005
11 Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku / Lorens, Beata 2005
12 Kościół Prawosławny na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej / Dudra, Stefan 2005
13 Kościół prawosławny na ziemi legnickiej po II wojnie światowej / Dudra, Stefan 2005
14 Die Anfänge der Gemeinschaftsbewegung in Masuren: Die Gruppe der "Heiligen" (Kreis Ortelsburg) um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert / Jasiński, Grzegorz (1957-) 2004
15 Cerkiewna własność ziemska na Białostocczyźnie w XV - XX wieku. Zbiór materiałow / Sosna, Grzegorz (1939-2016) 2004
16 Stan ilościowy cerkwi na terenie Lubelszczyzny (prawosławna diecezja chełmska) w 1914 r. Próba ustalenia stanu faktycznego / Sygowski, Paweł 2004
17 Pieriemis'ka eparchija schidn'ogo obrjadu v pieriod pravoslavnych superečok / Nabywaniec, Stanisław 2004
18 Spiš v dejinách gréckokatolíckej cirkvi v 18. storočí / Šoltés, Peter 2003
19 Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów i kultury Cerkwi bizantyjskiej w regionie brzozowskim". Sesja popularno-naukowa / Bodzioch-Kazanowska, Beata [Hrsg.] 2003
20 Dvolikij Janus: Šargorods'ka protopopìja na Podìllì v peršìj tretinì XVII st / Skočiljas, Igor 2002
...