(1/10)
192 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 11.01  

[Hilfe]
  /
1 Historische Grenzräume im Ostseeraum: Livland: 'Borderland'-Theorien und kulturelle Schichten / Drost, Alexander 2013
2 Antropolis. Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym / Bossak-Herbst, Barbara 2009
3 Straty archiwów rodzinno-majątkowych, bibliotek i muzealiów na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w okresie okupacji / Górski, Robert 2009
4 Die Familie Henckel und die Zips / Chalupecký, Ivan (1932-) 2007
5 Paměť krajiny. 2. Soupis drobných památek Kralovicka a Žihelska / Bukačová, Irena 2007
6 Mažosios Lietuvos kultūros paveldas / Kaunas, Domas (1949-) [Hrsg.] 2006
7 Kultur im ländlichen Raum (Festvortrag) / Kiesow, Gottfried 2006
8 Nová generace. K vývoji moderní české kultury ve Slezsku v první třetině 20. století / Šopák, Pavel (1970-) 2006
9 Przejęcie poziemiańskich dóbr kulturowych na przykładzie województwa kieleckiego (1944-1946) / Iwaniak, Stefan 2006
10 Pomniki przeszłości dawnego księstwa zatorskiego - przyczynek do kulturowo-artystycznej monografii / Kucia, Dariusz 2006
11 Społeczny ruch kulturalny i naukowy na terenie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w okresie przemian ustrojowych po 1990 roku / Kunikowski, Stanisław 2006
12 Społeczeństwo: kultura materialna i duchowa. Majątki i rezydencje szlacheckie / Kwaśniewski, Artur 2006
13 Społeczeństwo: kultura materialna i duchowa. Kontynuacja czy nowe otwarcie / Śnieżek, Tomasz 2006
14 Die Frauenburger Kanoniker um Kopernikus und ihr Interesse an den geistigen Strömungen ihrer Zeit. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Ermlands / Borawska, Teresa (1944-) 2005
15 Kultúrny a spoločenský život na Spiši v medzivojnovom období / Zmátlo, Peter 2005
16 Inteligencja polska w powiecie pszczyńskim w latach 1922-1939 / Nocoń, Halina 2005
17 Z dziejów regionalizmu świętokrzyskiego / Zarębski, Maciej Andrzej 2005
18 Życie kulturalne w Zagłębiu Dąbrowskim / Gondek, Elżbieta 2005
19 W cieniu pradziada. Mecenat artystyczny księcia Kazimierza II w księstwie cieszyńskim / Czechowicz, Bogusław (1967-) 2005
20 Województwo opolskie (1950-2002) (2) / Morawiec, Ryszard 2005
...