(1/21)
408 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 11.02  

[Hilfe]
  /
1 Heterotopia and Hegemony. Power and Cultur in Setomaa / Annist, Aet 2013
2 Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai / Purvinas, Martynas 2011
3 Da schmunzelt sogar der Rübezahl. Erzählungen und Gedichte / Fischer, Roland [Hrsg.] 2009
4 Duchowe i materialne wytwory kurpiowskiej kultury ludowej jako wyraz działalności myszynieckiej misji jezuickiej w latach 1650-1773 / Kozłowska, Monika Katarzyna 2009
5 "Mazowsze - nie Podlasie!" / Dobroński, Adam Czesław 2009
6 Wpływ sztuki ludowej na kształtowanie się świadomości Warmiaków w II połowie XIX wieku / Hochleitner, Janusz 2009
7 Strój opolski / Bazielich, Barbara 2008
8 Märchenland Masuren / Somplatzki, Herbert 2008
9 Wyprawy ślubne mieszczanek z województwa sandomierskiego (w XVII wieku) / Justyniarska-Chojak, Katarzyna 2008
10 1932 - Leben im Kreis Wohlau, Niederschlesien... und das Leben danach: Berichte aus Heimatboten, Heimatbriefen, Rundbriefen, Heimatklängen, Heimatbüchern u.a. / Krutscher, Werner [Hrsg.] 2007
11 Horňácké slavnosti 1957-2007 / Minks, Miroslav [Hrsg.] 2007
12 Beskydské gruně nad Olzou a Wislou / Cichá, Irena 2007
13 Dąb pośród krzyży 2007
14 Żródła do dziejów dzwonów z terenu obecnego powiatu zielonogórskiego w Glockenarchiv w Norymberdze 2007
15 Strój cieszyński / Bazielich, Barbara 2006
16 Heimatsagen aus Danzig und Pommerellen / Stanitzke, Carl 2006
17 Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku / Vojancová, Ilona 2006
18 Několik poznámek k etnografickému vymezení pojmu genius loci v jižních Čechách / Krejča, František 2006
19 Ostatkové právo ve Vavřinci a Veselici na Blanensku / Večerková, Eva 2006
20 Lidová architektura na Sedlčansku / Procházka, Lubomír (1956-) 2006
...