(1/16)
310 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 11.06  

[Hilfe]
  /
1 Gesammelte Aufsätze aus alten Zeitungen des Ermlandes 20XX
2 Das Ermland in der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne / Kessler, Wolfgang (1946-) 2010
3 Historia gliwickich radiostacji : gospodarcze i kulturalne znaczenie tej instytucji dla rozwoju Gliwic oraz Ziemi Gliwickiej / Schmidt, Jacek [Hrsg.] 2009
4 Aus den Posener Heimatgrüßen 1909 / Urban, Götz 2009
5 Biblioteki parafialne w diecezji chełmińskiej w XVII i XVIII wieku / Dygdała, Bogusław 2009
6 "Der Sonntagsbote" - das Diözesanblatt für die deutschen Katholiken in der Diözese Kattowitz in den Jahren 1925-1941 / Schmerbauch, Maik (1979-) 2009
7 Die Presselandschaft in der Provinz Posen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Recherchen und Überlegungen zu einer vernachlässigten Quellengruppe / Barelkowski, Matthias 2009
8 Początki fotografii na ziemi kłodzkiej (1839-1865) : Cz. 2: (1858-1865) / Zieliński, Waldemar 2009
9 Biblioteki kolegiackie w diecezji krakowskiej w okresie przedrozbiorowym / Moskal, Tomasz 2009
10 Biblioteki parafialne w diecezji chełmińskiej w XVII i XVIII wieku / Dygdała, Bogusław 2009
11 Prasa w księgozbiorach domowych Lwowa i innych miejscowości Galicji Wschodniej okresu zaborów / Szocki, Józef 2009
12 Zawodowe peregrynacje redaktorów prasy polskiej Pomorza Gdańskiego (do 1914 roku) / Gzella, Grażyna (-1997-2010-) 2009
13 "Chcemy nie tylko pokonać potęgę Anglii, ale ją zniszczyć". Obraz Anglii i Anglików w niemieckiej prasie w Wielkopolsce podczas I wojny światowej / Kucharczyk, Grzegorz 2009
14 Rok 1945 w drukarstwie na Śląsku Opolskim. Próba bilansu zamknięcia i otwarcia / Długajczyk, Edward (1939-) 2009
15 Aus den Posener Heimatgrüßen 1908 / Urban, Götz 2008
16 Zámecké knihovny ve Zlínském kraji / Mašek, Petr 2008
17 Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku / Tabor, Dariusz 2008
18 E-regionalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa / Kowalewski, Wojciech 2008
19 "Filoksera dla posiadaczy winnic" i Prima Aprilis. Przyczynek do obrazu Bismarcka w polskiej prasie w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku / Kucharczyk, Grzegorz 2008
20 Biblioteki Publiczne na Podlasiu w XVIII-XX wieku / Kowalczuk, Marzena 2008
...