(1/1)
19 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 11.12  

[Hilfe]
  /
1 Laientheater in der Bukowina von 1918 bis 1940 / Fassel, Horst 2009
2 Deutsches Theater in der Zips im 19. und 20. Jahrhundert / Schmitt, Heinz 2007
3 Na Śląsku Cieszyńskim przed 1918 r. Nauczyciele w polskim życiu teatralnym / Orszulik, Bolesław 2007 [2006]
4 Z dziejów teatru w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Meducka, Marta 2006
5 Działalność teatrów objazdowych i amatorskich w guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Łącka, Izabela 2005
6 Amatorskie inicjatywy teatralne w miasteczkach guberni kieleckiej na przełomie XIX i XX wieku / Klimer, Beata 2005
7 Dialog teatralnych kultur w Cieszyńskiem. Tradycja i współczesność / Pindór, Mirosława 2005
8 Rozwój amatorskiej polskiej sceny teatralnej Górnego Śląska w latach 1868-1939 (ze szczególnym uwzględnieniem Raciborza i jego powiatu) / Wyka, Leszek 2005
9 Organizacja związkowa teatrów amatorskich w prudnickim powiecie (1958-1975) / Kasicz, Kazimierz 2004
10 Żywotność gwary w repertuarze teatrów wiejskich w Borach Tucholskich / Pająkowska-Kensik, Maria 2003
11 Międzywojewódzkie Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych na ziemi leszczyńskiej,. 1984-2003 2003
12 Polski teatr amatorski w Ziemi Prudnickiej przed 1939 r. / Krasicz, Kazimierz 2002
13 Lubownicy sceny, czyli polskie teatry amatorskie w Wielkopolsce (1832-1875) / Piotrowska, Magdalena 2000
14 Ochotnické divadlo na podblanickém venkově / Tywoniaková, Jana 1999
15 Z Dejín ochotníckeho divadla v Liptove. 3 1998
16 Divadelní spolky na Berounsku. (Beroun - Žebrák - Hořovice) / Tvarochová, Kateřina 1998
17 Teatr żydowski w Wolnym Mieście Gdańsku (1934-1938) / Abramowicz, Mieczysław 1998
18 [Rezension] - Deutsche Gartenbau- und Schlesische Gewerbe-Ausstellung Liegnitz 1927 - GUGALI [1996]
19 Jüdisches Theater in der Freien Stadt Danzig / Abramowicz, Mieczysław 1995