(1/6)
112 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.03 - 03.03.01  

[Hilfe]
  /
1 Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795. Seria A: Metryki chrztów 20xx
2 Album amicorum : piemiņas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Rokrakstu katalogs / Taimiņa, Aija [Hrsg.] 2013
3 Die Trauungen im ältesten Kirchenbuch von Diedersdorf im Kreis Landsberg/Warthe (Neumark) 1731-1825 / Bahl, Peter [Hrsg.] 2012
4 "Vivant membra quaelibet!" Quellen zur Universitäts-, Studenten- und Korporationsgeschichte im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, unter besonderer Berücksichtigung der Universitäten Halle a. S., Breslau und Erlangen. Teil I: Burschenfreiheit und Staatsraison bis 1808 / Kloosterhuis, Jürgen 2011
5 Königsberg 1724-1804. Materialien zum politischen, sozialen und geistesgeschichtlichen Hintergrund von Leben und Werk Immanuel Kants / Dörflinger, Bernd [Hrsg.] 2009
6 Księgi metrykalne parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie. [T.] 2: Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin 1723-1788 / Kaczmarek, Antoni 2009
7 Inwentarze kościoła w Nastasowie z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN / Markiewicz, Anna [Hrsg.] 2009
8 Skład społeczny II ordynku w Elblągu w XVIII wieku / Paprocka, Elżbieta [Hrsg.] 2009
9 Księgi metrykalne parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie. [T.] 1: Liber baptisatorum copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin 1635-1679 / Kaczmarek, Antoni 2008
10 Księga ławnicza Nowego Kramska 1572-1782. Edycja źródłowa / Benyskiewicz, Krzysztof [Hrsg.] 2008
11 Teksty źródłowe do dziejów bractwa św. Iwona w Lublinie / Marczewski, Jarosław R. [Hrsg.] 2007 [2008]
12 Liber Anniversariarum Exequiarum Collegiae Ecclesiae Gudtstatensi. (Księga rocznicowych nabożeństw żałobnych dobromiejskich kościoła kolegiackiego z oryginału, który przechowywany jest w bibliotece kolegium, zebrana i przepisana w 1611 przez Michała Aschermanna z Ornety notariusza kancelarii lidzbarskiej) 2007
13 Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego / Węgierski, Wojciech 2007
14 Zabudowania klasztorne cieszyńskich bonifratrów w wiekach XVIII i XIX w świetle inwentarzy. T. 1 / Łobozek, Marcin Maksymilian 2006
15 Chronikalische Aufzeichnungen in altpreußischen Kirchenbüchern. 9. Aufzeichnungen im Kirchenbuch der ev. Gemeinde Locken/Langgut, Kr. Osterode / Pranz, Manfred 2006
16 Akta gruntowe Kuźnicy Boguckiej jako źródło do dziejów Katowic (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków własnościowych na tym terenie) / Tofilska, Joanna 2006
17 Chronikalische Aufzeichnungen in altpreußischen Kirchenbüchern. 10. Ein Organistenverzeichnis im Kirchenbuch der ev. Gemeinde Locken/Langgut, Kr. Osterode / Pranz, Manfred 2006
18 Chronik der Stadt Iglau (1563-1685) des Tuchmachermeisters Abraham Letscher / Letscher, Abraham 2006
19 Dokumenty z wieży kościoła w Przybymierzu / Górski, Adam [Hrsg.] 2006
20 Metryki parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1598-1795. T. 12: Liber mortuorum 1737-1791 / Jop, Robert [Hrsg.] 2006
...