(1/9)
170 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.03 - 03.03.02  

[Hilfe]
  /
1 Protokolarz miasta Woźniki / Szczech, Bernard (1950-) [Hrsg.] 20XX
2 Die älteste Ansicht der Stadt Riga (1546) / Spārītis, Ojārs (1955-) 2011
3 Das Urbar der Herrschaft Cosel 1578. Der Anteil von Stadt und Schloss Cosel und das Hufenregister der Kammergüter / Guzy, Stefan [Hrsg.] 2010
4 Das Wunder von Narva am 11. Mai 1558. Zur Geschichte der russischen Polemik gegen die Reformation im 16. Jahrhundert / Selart, Anti (1973-) 2009
5 Zamek w Czorsztynie - twierdza na Podhalu w świetle lustracji królewskich z lat 1616-1617 i 1627 r / Wierzbicki, Piotr [Hrsg.] 2009
6 Statuty dobromiejskiej kapituły kolegiackiej z 1583 roku / Wysocki, Marcin [Hrsg.] 2009
7 Toruńska ustawa aptekarska z 1623 r / Drzewiecki, Bartosz [Hrsg.] 2009
8 Inwentarz zamku biskupów warmińskich w Jezioranach z 1606 roku / Świderski, Grzegorz [Hrsg.] 2009
9 Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy 1521-1555 / Jawor, Grzegorz [Hrsg.] 2009
10 Inwentarz klucza cisowskiego biskupstwa krakowskiego z 1643 roku / Muszyńska, Jadwiga [Hrsg.] 2009
11 Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne / Frick, David [Hrsg.] 2008
12 Die Aufzeichnungen des Michael Weber aus Neisse. Zur Edition eines bürgerlichen Tagebuchs aus dem 16. Jahrhundert / Wółkiewicz, Ewa (-1997-2014-) 2008
13 Zwei russische Gelegenheitsgedichte aus Dorpat (1642) und ihr schwedischer Verfasser Johan Roslin / Maier, Ingrid 2008
14 Mord w Mitawie w 1615 roku i jego konsekwencje / Balcerek, Mariusz 2008
15 Diariusz sejmu koronacyjnego w Krakowie w 1633 roku / Sobieski, Jakub 2008
16 Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu. Z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1545-1550 / Przybyszewski, Bolesław [Hrsg.] 2008
17 Ootamatu leid Riiast - 16. sajandi kalender Tallinnast? / Mänd, Anu 2007
18 Urbarhandschriften als stadtgeschichtliche und sprachgeschichtliche Quellen. Zum Oppelner Urbarium (1566) / Lasatowicz, Maria Katarzyna 2007
19 Obrana polskoostravského faráře z 2. poloviny 17. století / Pindur, David (1981-) 2007
20 Okazowanie szlachty stężyckiej z lat 1648-1649 / Kupisz, Dariusz [Hrsg.] 2007
...