(1/7)
126 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.03 - 04.05  

[Hilfe]
  /
1 Inschriften im öffentlichen Raum in Wrocław/Breslau / Grębowiec, Jacek 2014
2 Wappenmarkt und Marktwappen. Diplomatische und personengeschichtliche Überlegungen zum Wappenbrief König Sigismunds für Mohelno aus der Zeit des Konstanzer Konzils / Zajic, Andreas 2012
3 Görlitz im Spiegel topographischer Karten des 19./20. Jahrhunderts. Ein multimediales Atlasprojekt zur Entwicklung schlesischer Städte am Herder-Institut Marburg / Kreft, Wolfgang (1951-) 2010
4 Cmentarz żydowski w Nowym Sączu / Kulig, Dorota 2009
5 Akta oficjalatu wiślickiego z XV-XVIII wieku / Knapek, Elżbieta 2009
6 Powązki - mówiące kamienie. Inskrypcje nagrobne na cmentarzu powązkowskim w Warszawie / Witkowska, Krystyna 2009
7 "Premisliensia" w Szymona Starowolskiego "Monumenta Sarmatorum" / Starnawski, Jerzy (1922-) 2009
8 Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia na tle jego ikonosfery (do 1945 r.) / Grębowiec, Jacek 2009
9 Kancelaria austriacka wojskowych władz terytorialnych we Lwowie 1774-1918 / Gaul, Jerzy 2009
10 Der so genannte Ratiborstein in der Usedomer Marienkirche - neue Erkenntnisse zum frühesten epigraphischen Zeugnis einer Greifenmemoria / Auge, Oliver 2008
11 Äbte, Ritter, Bürger und Priester - aber keine Mönche: Die Grabplatten des Klosters Eldena im Licht der Inschriftenforschung / Herold, Jürgen 2008
12 Płyty nagrobne jako źródło do badań nad życiem zielonogórskich mieszczan w XVII-XVIII wieku / Górski, Adam 2008
13 Średniowieczna księga wójtowsko-radziecka Łodzi / Szymczak, Alicja 2008
14 Inskrypcje sarkofagów kamiennych z kościoła pod wezwaniem św. Marcina w Krzepielowie w świetle dotychczasowych edycji / Karp, Paweł 2008
15 "Ossa trium..." Interpretujemy dalej / Skibiński, Edward 2008
16 Tekst inskrypcji w protestanckiej sztuce sepulkralnej XVII i XVIII wieku na przykładzie księstwa legnickiego / Kulisz, Maciej 2008
17 Zaginiona najstarsza księga radziecka miasta Kęt z XIV-XVI wieku / Stanko, Przemysław 2008
18 Wokół najstarszej łęczyńskiej inskrypcji, czyli kilka uwag o początkach kościoła parafialnego, jego wystroju i osobach z nim związanych / Jop, Robert 2008
19 Dawne napisy epigraficzne na murach kościoła pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Kole / Witkowski, Krzysztof 2008
20 Znaczenie pergaminów królewskich w historii miasta Piwniczna 2008
...