(1/3)
51 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.03 - 04.10  

[Hilfe]
  /
1 Ludność Kielc 1864-1914. Przemiany demograficzne / Dziedzic, Leszek 2009
2 Pierwszy ogólny spis ludności powiatu nowomińskiego oraz miast Nowomińska i Kałuszyna w 1897 r / Wojdyga, Piotr 2009
3 Śluby i pogrzeby w księdze "Acta pontificia" biskupa krakowskiego Jana Aleksandra Lipskiego [1690-1746]. (Z życia religijnego i towarzyskiego elit staropolskich doby saskiej) / Prokop, Krzysztof R[afał] 2009
4 Struktura zawodowa katolików w XIX-wiecznym Toruniu. Z zagadnień demograficznych i socjotopograficznych / Zielińska, Agnieszka 2008
5 Raport statystyczny miasta Konina z około 1845 roku 2007
6 Rozwój demograficzny Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego w drugiej połowie XIX wieku (do pierwszej wojny światowej) / Kulbaka, Jacek 2007
7 Struktura narodowościowa i wyznaniowa Zabłudowa w XVII wieku / Śleszyński, Kamil 2007
8 Struktura zawodowa ludności Zabłudowa w XVII wieku na podstawie inwentarzy miasta / Śleszyński, Kamil 2007
9 Metryki zgonu ofiar zajść w Drelowie 6 stycznia 1874 r / Gil, Andrzej 2007
10 Przyczyny śmierci mieszkańców parafii bolechowickiej w latach 1821-1841 w świetle parafialnych ksiąg zmarłych / Bzukała, Tomasz 2007
11 Z badań nad stanem zaludnienia przedmieść przemyskich w XVII i XVIII w / Bobowska, Agnieszka 2007/2008 [2009]
12 Wybrane problemy demograficzne miasta Gliwice (1945-2005) / Kozub, Łukasz 2007
13 Społeczność żydowska Radzynia Podlaskiego w świetle aktów stanu cywilnego / Jurkiewicz, Tomasz 2006
14 Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784-1880. Studium demograficzno-historyczne / Rejman, Sabina 2006
15 Ludność powiatu wieluńskiego w końcu XVIII - spis pruski z 1796 r / Włodarczyk, Zdzisław 2006
16 Analiza demograficzna gospodarstw domowych imigrantów toruńskich w pierwszej połowie XIX wieku / Zielińska-Nowicka, Agnieszka 2006
17 Dwa spisy katolickich mieszkańców parafii niezabyszewskiej z lat 1842-1846 / Rembalski, Tomasz 2006 [2007]
18 Ludność wsi Iskrzynia w powiecie krośnieńskim w XIX wieku / Rachwał, Piotr 2006
19 Ludność wsi Zarzecze w powiecie niżańskim w latach 1828-1864 / Maślach, Arkadiusz 2006
20 Rejestry poborowe z XVI-XVII wieku jako źródło do badań demograficzno-społecznych (na przykładzie parafii Winna Poświętna) / Porycki, Janusz 2006
...