(1/6)
108 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.03 - 07.04  

[Hilfe]
  /
1 Kommunaler Liberalismus im Kaiserreich. Bürgerdemokratie hinter den illiberalen Mauern der Daseinsvorsorge-Stadt / Langewiesche, Dieter (1943-) 2014
2 Assessing Kalinigrad's Geostrategic Role. The Russian Periphery and a Baltic Concern / Nieto, Alejandro Sanchez W. 2011
3 Strajki akademickie w Opolu w 1981 roku / Berszyński, Zbigniew 2009
4 Die politische Elite Krakaus und ihre Beziehungen zu anderen Europäischen Städten im Mittelalter und in der Neuzeit : Zusammenfassungen 2009
5 Palìtyčnaâ èlìta Lìdskaga paveta ŭ apošnâj trècì XVI st / Padalìnskì, Uladzìnìr 2009
6 Życie polityczne w Przemyślu w latach 1926-1929. (Cz. 2) / Kamińska-Kwak, Jolanta 2009
7 Biogramy / Zdrenka, Joachim (1952-) 2008
8 Spisy / Zdrenka, Joachim (1952-) 2008
9 Russische Herrschaft in Warschau. Die Aleksandr-Nevskij-Kathedrale im Konfliktraum politischer Kommunikation / Rolf, Malte (1970-) 2008
10 Wybory burmistrza i rady w Łobzie w 2006 roku - studium specyficznego przypadku / Małecki, Tomasz 2008
11 Der Zar an der Weichsel: Repräsentationen von Herrschaft und Imperium im "fin de siècle" / Rolf, Malte (1970-) 2008
12 Auschwitz and the Politics of Martyrdom and Memory. 1945-1947 / Huener, Jonathan 2008
13 Beszterce város fejedelemség kori kormányzata és politikai elitje. Egy archontológia forrásai és hasznosítási lehetőségei / Szabó, András Péter 2008
14 Kilka uwag o działalności politycznej księżnych krakowskich w okresie rozbicia dzielnicowego / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2008
15 Postawy polityczne łodzian w świetle wyborów parlamentarnych w latach 1919-1938 / Nartonowicz-Kot, Maria 2008
16 Organizacja narodowa w województwie kaliskim w latach 1861-1864 / Jaeger, Marek 2008
17 Państwo i władca w oczach szlachty. Postawy polityczne obywateli województwa lubelskiego za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego / Sadowski, Wojciech 2008
18 Głowy państwa w Trzyńcu / Zahradnik, Stanisław (1932-) 2008 [2007]
19 Anarchiści spod Włodawy / Duszyk, Adam Benon 2007
20 Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu we włocławskim okręgu wyborczym w 1938 roku w świetle zarządzeń i instrukcji wojewody pomorskiego / Powel, Nel 2007
...