(1/4)
74 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.03 - 08.03  

[Hilfe]
  /
1 Aspekte der NS-Bevölkerungspolitik im besetzten Gdingen 1939 bis 1940 / Stepko-Pape, Małgorzata 2012
2 Die Einwohner der Stadt Tuchel/Westpreußen 1772/73 / Richau, Martin 2011
3 Tartu rahvastik 17. sajandi lõpul ja 18. sajandi algul / Berendsen, Veiko 2010
4 Migration from a Galician Village. Babica before World War I / Walaszek, Adam 2009
5 Ankunft und Integration der polnischen Ansiedler in Görlitz-Ost / Stokłosa, Katarzyna (1974-) 2009
6 Urban Newcomers in a Hungarian Village / Mód, László 2009
7 Reemigranci polscy z Mandżurii w Elblągu / Wełniak, Arkadiusz 2009
8 Emigracja sezonowa z województwa kieleckiego do Niemiec w latach 1918-1939 / Słabińska, Elżbieta 2009
9 Możliwości i bariery osiedleńcze imigrantów w Gdańsku po 1989 r / Ślęzak, Jarosław 2009
10 Nielegalna emigracja z województwa wrocławskiego w latach 1956-1970 / Sęczyk, Waldemar 2009
11 Piętno zesłania. Opowieść o Sybirakach z gminy Nowe Piekuty / Pogorzelski, Jan 2009
12 Lager Glowna. Niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla ludności polskiej (1939-1940) / Rutowska, Maria 2008
13 275 Jahre Vertreibung der evangelischen Salzburger / Weigelt, Klaus 2007
14 Die Identifikation mit der Stadt unter den Zuwanderern nach Lemberg in der Nachkriegszeit / Fijalkowski, Kamil 2007
15 "Where Are They Going?" Immigrant Inclusion in the Czech Republic (A Case Study On Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague) / Drbohlav, Dušan 2007
16 Integrationspolitik in Budapest / Joost, Angela 2007
17 Masowe wysiedlenia ludności polskiej w rejonie Krzepic (1939-1945) / Wydmuch, Henryk 2007
18 Zagadnienie dobrowolności w przesiedleniach ludności ukraińskiej z Chełmszczyzny w latach 1944-1945 / Kabaczij, Roman 2007
19 Cudzoziemcy w Lublinie i na Lubelszczyźnie w XIX w. Przyczynek w zbiorach rękopiśmiennych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie / Uljasz, Adrian 2007
20 Zemsta Stalina 1944-1945 / Sennerteg, Niclas 2007
...