(1/1)
14 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.03 - 08.04.03  

[Hilfe]
  /
1 Hnízdo kosů litomyšlských 1889-1903. K dějinám spolkového života v Litomyšli na přelomu 19. a 20. století / Boštík, Martin 2006
2 Czesi na polskim Śląsku po 1945 roku / Vaculík, Jaroslav (1947-) 2004
3 Čechi v osvitn'omu i kul'turnomu žitti L'vova druga polovina XVIII-počatok XIX st. / Kril', Michajlo 2004
4 K metóde analýzy dejín českej menšiny v Bratislave: etnografia, etnológia alebo história mesta? / Luther, Daniel 2003
5 Mowa wrocławskich Czechów u progu XXI wieku / Lipowski, Jaroslav 2003
6 Časopis "Michanina" jako pramen k historii české komunity ve Vratislavi v druhé polovině 19. století / Jokeš, Petr 2003
7 K etnickému vývoju mesta Vrútky - s dôrazom na českú komunitu / Zelinová, Hana 2001
8 Der Prager Slavenkongreß und die Tschechen / Pokorný, Jiří 2000
9 Prags Gastarbeiter einst - Zustrom vor allem aus Oberitalien - Bis heute andauerndes Erbe / Wiedermann, Fritz 1998
10 Inn as a Place of Meeting and Communication of Czech Inhabitants of Brno / Altman, Karel 1998
11 Problems of ethnic identity in the Czech community of Bratislava in the first half of the twentieth Century / Luther, Daniel 1998
12 České národní hnutí v Břeclavi / Školl, Jaroslav 1997
13 Die frühe tschechische Nationalbewegung und die Frauenfrage in Prag / Soukupová, Blanka 1996
14 K pôsobeniu Čechov v školstve, spoločenskom a kultúrnom živote mesta Banská Bystrica v medzivojnovom období / Očenášová-Štrbová, Slavomíra 1996