(1/2)
35 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.03 - 08.04.12  

[Hilfe]
  /
1 Macht, Medien und öffentlicher Raum in galizischen National- und Gesellschaftshäusern. Der Lemberger ruthenisch-ukrainische Narodnyj dim in seinem Kontext / Wendland, Anna Veronika (1966-) 2013
2 Stanowisko lubelskich struktur partii politycznych wobec przesiedleń Ukraińców do USRR (1944-1947) / Pawlikowski, Grzegorz 2009
3 Związek Wyzwolenia Ukrainy a sprawa przynależności państwowej Chełmszczyzny w latach 1914-1917 / Wysocki, Roman 2007
4 Los zabytków kultury ukraińskiej w Przemyślu (1944-1946) / Levic'ka, Mar'âna] Łewyćka Mariana 2007
5 Ludność ukraińska na ziemi lubuskiej po II wojnie światowej / Nowak-Małolepsza, Fatima 2007
6 Zagadnienia ukraińskie w powiecie lubińskim (1947-1989) / Syrnyk, Jarosław 2007
7 Urban Landscape and Printed Press. A Case Study from Lemberg / Binder, Harald 2006
8 Życie kulturalne i społeczne Ukraińców w Przemyślu i okolicach / Popowicz, Olga 2006
9 Łemkowie w dokumentach Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Legnicy w latach 1945-1953 / Rogowska, Barbara 2006
10 Funkcjonowanie instytucji kulturalnych mniejszości etnicznych po 1989 r. na przykładzie Centrum Kultury Łemkowskiej w Legnicy / Franczak, Małgorzata 2006
11 Ukraina i Ukraińcy w życiu społeczno-kulturalnym Piotrkowa Trybunalskiego w okresie międzywojennym (opracowanie na podstawie materiałów czasopiśmiennych w archiwum Piotrkowa Trybunalskiego) / Kravčenko, Svetlana 2005
12 Przemków - stolica Łemków / Szczegóła, Hieronim (1931-) 2005
13 U stóp Królewskiego Wawelu. Społeczność ukraińska w Krakowie w latach 1918-1939 / Filar, Tadeusz 2004
14 Ukraińcy w Warszawie 1944 / Poliszczuk, Wiktor 2004
15 Kartka z dziejów ukraińskiej emigracji w Kaliszu w połowie lat trzydziestych XX w / Jarnecki, Michał 2004/2005 [2005]
16 Białorusini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (rekonesans) / Zienkiewicz, Tadeusz 2004
17 Praga - ważny epizod ukraińskiej odysei emigracyjnej / Chlaňová, Tereza 2003
18 Działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii w powiatach hrubieszowskim i tomaszowskim od sierpnia do grudnia 1944 roku / Ziętek, Robert 2003
19 Obóz Jaworzno. Ukraiński etap / Kamiński, Łukasz (1973-) 2003
20 Oddział Ukraińskiego Komitetu Centralnego w Gdyni (1934-1939) / Wiszka, Emilian 2002
...