(1/4)
68 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.03 - 09.11  

[Hilfe]
  /
1 Deutsche Kaufmannsgilden auf Bornholm 1327-1525 / Mühlig, Lena 2013
2 Die Rolle des Donauhandels im Nürnberger Wirtschaftsleben. Beziehungen zwischen den Wirtschaftseliten Pressburgs und Nürnbergs im 16. Jahrhundert / Tózsa-Rigó, Attila 2009 [2010]
3 Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793-1914 / Głowacki, Piotr 2009
4 A Pozsonyi gazdasági elit Nürnbergi kapcsolatai a 16. században / Attila, Tózsa Rigó 2008
5 Pozostałości działalności gospodarczej na zapleczu grodu na Ostrowie Lednickim / Banaszak, Danuta 2008
6 Stosunki ekonomiczne i społeczne w dobrach górskich rodziny Ossolińskich w XVIII w. (w świetle "Inwentarza klucza Szandrowskiego z 1769 r.") / Augustyn, Maciej 2007
7 Gospodarka donacji chęcińskiej w okresie własności generała Andrieja Storożenki (1835-1857) / Piątkowski, Sebastian (1970-) 2007
8 Chrześcijanie i Żydzi w handlu siedemnastowiecznego Krakowa. Wybrane aspekty współpracy gospodarczej / Kazusek, Szymon 2007
9 Breslau und Regensburg: Wirtschaftskontakte in der Zeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert / Myśliwski, Grzegorz 2006/2007 [2008]
10 Z dziejów handlu Szczecina w okresie wielkiej wojny północnej. Handel Szczecina ze Sztokhomem w 1708 roku / Trzoska, Jerzy (1941-) 2006
11 Wolne Miasto Gdańsk w handlu z Niemcami w latach 1920-1939 / Hajduk, Bolesław 2006
12 Augsburská zastavení (očima jednoho účastníka 1943-1944) / Švarc, Ivan 2006
13 Rozwój gospodarczy Elbląga po II wojnie światowej i jego polityczne uwarunkowania (1945-1999) / Golon, Mirosław (1964-) 2006
14 Uwłaszczenie w dobrach ziemskich Kock w 1864 roku / Koprukowniak, Albin (1929-) 2006
15 Gospodarka plebańska w dekanacie Kije pod koniec XVIII wieku / Kluczewska-Stanek, Marta 2006
16 Der Stettiner Hafen in polnisch-tschechoslowakischen wirtschaftlichen Beziehungen im Lichte der Dokumente aus dem Archiv des Auswärtigen Amtes in Prag (1949-1956) / Szczepańska, Anna 2006
17 Struktura własności budynków i gruntów w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku na podstawie rejestrów gospód w Krakowie z lat 1632 i 1649 / Follprecht, Kamila 2006
18 Dobra biskupów włocławskich w ziemi dobrzyńskiej w świetle dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku / Górski, Kazimierz 2006
19 Związki gospodarcze Wrocławia z miastami południowych Niemiec i Szwajcarii (XIII-XV w.) / Myśliwski, Grzegorz 2005
20 Skandinaverna och näringslivet i fristaden Gdańsk 1920-1939 / Hajduk, Bolesław 2005
...