(1/1)
18 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
Auslandspolen (1086)
Geographisches Schlagwort:
Deutschland (1887)

[Hilfe]
  /
1 Polnische Debatten zum rechtlichen Status der "Polonia" in Deutschland / Wojtaszyn, Dariusz 2011
2 Die Unterstützung der antikommunistischen Opposition in Polen durch die "Polonia" in der Bundesrepublik Deutschland. Bericht eines Zeitzeugen / Zajac, Alexander 2011
3 Polnische Zuwanderer in der Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische Analyse der gegenwärtigen Lage / Sznyter, Aleksandra 2008
4 The biographies and identities of the young Polish immigrants in Germany after 1989 / Waniek, Katarzyna Małgorzata 2008
5 Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie. Polen und Deutschland gegenüber ihren Diasporas im Osten / Elrick, Jennifer 2006
6 Duszpasterstwo redemptorystów polskich wśród Polonii w Niemczech / Brudzisz, Marian 2006
7 Zapomniany dialog. Stosunki polsko-niemieckie w myśli politycznej emigracji polskiej w Republice Federalnej Niemiec / Hładkiewicz, Wiesław 2006
8 Wilnianie w Niemczech. Ich dokonania w kulturze i nauce / Kalczyńska, Maria 2006
9 Reemigranci pod nadzorem / Kopka, Bogusław 2005
10 Emigracja polska w Niemczech. Fenomen XIX-wiecznej Europy. Próba generalizacji / Trzeciakowski, Lech (1931-) 2004
11 Młoda polska emigracja literacka i jej instytucje w Zjednoczonych Niemczech / Kalczyńska, Maria 2004
12 Wydawnictwa książkowo-prasowe emigracji polskiej w Niemczech (1945-1989) / Kalczyńska, Maria 2002
13 Polacy w Niemczech po obaleniu muru berlińskiego i ich rola w procesie integracji Polski z Europą / Trzcielińska-Polus, Aleksandra (-1997-2015-) 2001
14 Polacy w Niemczech w okresie wojny bolszewickiej 1920 roku i ich reemigracja / Piotrowski, Mirosław 2000
15 Polacy w Niemczech jako przedmiot polityki Polski i Niemiec w XX wieku / Lesiuk, Wiesław (1943-2003) 1999
16 Polscy imigranci w Niemczech - motywy, okoliczności, uwarunkowania, konsekwencje / Lesiuk, Wiesław (1943-2003) 1998
17 [Hieronim] Jan Schreiber (Szreiber) 1901-1950. Przyczynek do biografii / Oracki, Tadeusz 1994
18 Schreiber, Hieronim Jan (1901-1950), działacz organizacji polskich w Niemczech / Oracki, Tadeusz 1994