(1/15)
297 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
Leszno  

[Hilfe]
  /
1 Lissa und Fraustadt. Zwei Zentren des interkonfessionellen Dialogs am westlichen Rand der polnischen Adelsrepublik. Achtes deutsch-polnisches Blockseminar Breslau-Halle in Jeziorki bei Lissa vom 13. bis 18. Juni 2011 2011 [2012]
2 Lissa/Leszno / Kalinke, Heinke M. (-1995-) 2011
3 Zwischen Lissa und Oxford. Ein europäischer Bildungsgang / Rudolph, Hartmut 2010
4 Malarstwo polskie XIX/XX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie / Michalak, Grażyna 2010
5 Konfessionelle Vielfalt und kulturelle Blüte. Lissa als Zentrum der Brüder-Unität in der Frühen Neuzeit / Dybaś, Bogusław (1958-) 2010
6 Der berühmteste Jude aus Leszno. Die Stadt Leszno (ehem. Lissa) pflegt die Erinnerung an Leo Baeck / Homolka, Walter 2010
7 Jan Amos Komeński i bracia czescy w 380. rocznice przybycia do Leszna (1628 - 2008) : materiały wydane z okazji 380. rocznicy przybycia braci czeskich do Leszna i 10-lecia powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie / Konior, Alojzy [Hrsg.] 2009
8 Pražský workshop o apokalypticismu, chiliasmu a prorockých viděních v raném novověku / Storchová, Lucie 2009
9 Polská připomenutí jubilea příchodu českých exulantů do Velkopolska v roce 1628 / Hýbl, František (1941-) 2009
10 Regionalna Fundacja Pomocy Represjonowanym im. ks. Jerzego Popiełuszki w regionie leszczyńskim / Handke, W. 2009
11 Czterdzieści] 40 lat Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego 1969-2009 / Głowinkowska, Barbara [Hrsg.] 2009
12 Wspomnienia z życia wielkopolskiego nauczyciela / Jędraś, Stanisław 2009
13 Ziemia wschowska w czasach starosty Hieronima Radomickiego / Klint, Paweł [Hrsg.] 2009
14 Polska i Europa w dobie nowożytnej. L'Europe moderne. Noveau monde, nouvelle civilisation? Prace naukowe dedykowane profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu / Bernatowicz, Tadeusz [Hrsg.] 2009
15 "Vor dem Vergessen bewahren" / Sternel, Renate 2008
16 Lissa (Posen) / Alicke, Klaus-Dieter (1943-) 2008
17 Johann Heermann (1585-1647) : Życie i twórczość / Konior, Alojzy [Hrsg.] 2008
18 Harcerski czyn niepodległościowy 1910-1921. T. 3: Wybitni instruktorzy i działacze harcerscy z lat 1911-1939 - współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej / Katafiasz, Tomasz [Hrsg.] 2008
19 Budowanie środowiska naukowego w Lesznie. Fragmenty przemówienia Rektora PWSZ w Lesznie na inauguracji roku akademickiego 2008/2009 / Osiński, Wiesław 2008
20 Słownik historyczny miejscowości gminy Lesznowola. Z. 1: Lesznowola, Janczewice, Kolonia Lesznowola, Łoziska, Magdalenka, Mysiadło, Nowa Iwiczna, Nowa Wola, Stara Iwiczna, Władysławów / Bagieńska, Ewa 2008
...