Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas

1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Zeitschrift Rocznik Lubuski
Bandtitel Zróżnicowanie wyznaniowe a więzi społeczne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim (XVI-XVIII w.) [Konfessionelle Verschiedenheit und soziale Bindungen im schlesisch-großpolnisch-brandenburgischen Grenzgebiet (16.-18. Jh.)]
Körperschaft Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Erscheinungsort Zielona Góra
ISSN 0485-3083
Berichtsjahrgang 23 [H.1] (1997)
Umfang ss. 180
Systematik 01.02 - Allgemeines :: Periodika
Enthält 9-16: Kazimierz Bartkiewicz: Czynniki i składniki zróżnicowania wyznaniowego na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w okresie wczesnonowożytnym. –  17-28: Dariusz Dolański: Katolicy i protestanci w północnej części Śląska w XVI wieku. –  29-38: Zdzisław Lec: Jezuici w granicach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do 1776 roku. –  39-44: Małgorzata Konopnicka: Udział jezuitów w kształtowaniu więzi społecznej na terenie Księstwa Głogowskiego w XVII wieku. –  45-54: Tadeusz Dzwonkowski: Żydzi głogowscy a inne grupy społeczne w drugiej połowie XVI wieku. –  55-59: Janusz Spalony: Życie religijne ludzi luźnych na szesnastowiecznym pograniczu śląsko-wielkopolskim. –  61-67: Bogdan Rok: Z dziejów więzi religijnych Śląska i Wielkopolski w czasach wczesnonowożytnych - rozprzestrzenianie się druków religijnych na pograniczu. –  69-81: Tomasz Jaworski: Kontakty braci czeskich i kalwinów na Dolnym Śląsku w XVI i XVII wieku. –  83-89: Bogumiła Burda: Z dziejów więzi edukacyjnych na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XVIII w.). –  91-96: Jerzy Piotr Majchrzak: Protestanckie gimnazjum "Schönaichianum-Carolatheum" w Bytomiu Odrzańskim - jego ponadregionalny i ponadkonfesyjny program (1609-1629). –  97-108: Zygmunt Boras: Teatr i szkoła jezuicka jako czynniki integracyjne na pograniczu pomorsko-brandenburskim (XVII-XVIII w.). –  109-114: Piotr Dąbrowski: Pobyt braci polskich w Marchii Zaodrzańskiej lata 1658-1718. –  115-123: Marian Drozdowski: Gospodarcze, wyznaniowe i narodowościowe problemy Wschowy u schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej. –  125-149: Wojciech Strzyżewski: Symbolika religijna w herbach miast nadodrzańskich do końca XVIII w, Abb. –  153-154: Małgorzata Konopnicka: Juliusz Cezar Coturius (1596-1651). –  159-165: Dariusz Dolański: Pastorzy ewangeliccy i rektorzy gimnazjum w Kożuchowie przed wojną trzydziestoletnią (wg Siegismunda Justusa Ehrhardta)
OPAC [Recherche in Zeitschriftendatenbank [ZDB]]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)