Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas

1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Zeitschrift Rocznik Lubuski
Bandtitel Ziemie zachodnie w okresie i zasięgu powstania kościuszkowskiego
Körperschaft Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Erscheinungsort Zielona Góra
ISSN 0485-3083
Berichtsjahrgang 19 (1994)
Umfang ss. 136
Systematik 01.02 - Allgemeines :: Periodika
Geogr. Schlagwort Grünberg/Ns.
Enthält 5-18: Kazimierz Bartkiewicz: Zagadnienie podatności ziem zachodnich na wpływ Powstania Kościuszkowskiego. –  43-53: Tomasz Jaworski: Zbiegostwo do wojska Kościuszki a ruchy ludnościowe na polskim pograniczu zachodnim. –  55-61: Joachim Benyskiewicz: Zachodnio-wielkopolskie echa kościuszkowskiego zrywu. –  63-72: Franciszek Mincer: Powstanie Kościuszkowskie w obwodzie nadnoteckim. –  73-82: Barbara Janiszewska-Mincer: Powstanie Kościuszkowskie na Pomorzu Gdańskim. –  83-94: Dariusz Dolański: Uczestnicy Powstania Kościuszkowskiego w portretach Józefa Grassiego, il. 7. –  95-99: Bogumiła Burda: Echa Powstania Kościuszkowskiego na ziemiach zachodnich w prasie śląskiej. –  101-104: Tadeusz Dzwonkowski: Rok 1794 na Środkowym Nadodrzu w zasobach archiwum państwowego w Zielonej Górze. –  107-109: RNN ... Do Obywatelów prowincji wielkopolskiej
OPAC [Recherche in Zeitschriftendatenbank [ZDB]]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)