1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Zeitschrift Archiwista Polski. Kwartalnik
Körperschaft Stow. Archiwistów Polskich
Erscheinungsort Toruń
Berichtsjahrgang 11 [H.1 (41)-4 (44)] (2006)
Systematik 01.02 - Allgemeines :: Periodika
Enthält 15-28: Danuta Bombik / Anna Modzelewska: Biblioteka i Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. –  29-38: Rafał Balkiewicz: Budownictwo archiwalne na przykładzie gmachu Archiwum Centralnego Telekomunikacji Polskiej SA w Warszawie. –  39-52: Piotr Niedziela: Archiwum Fotograficzne Stefana Bałuka jako źródło dokumentacji fotograficznej do historii Polski podczas II wojny światowej. –  53-64: Jadwiga Nobis / Kazimierz Nobis: Szkolnictwo ludowe w latach 1915-1918 w świetle materiałów archiwalnych zespołów akt C i K Komend Powiatowych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, sum. –  65-73: Włodzimierz Bagieński: Akta Zarządu Miejskiego w Górze Kalwarii w 1945 r, sum. –  93-95: Marek Romaniuk: Doktor Anna Perlińska (1921-2005). –  95-98: Leszek Wilczyński: Ksiądz doktor habilitowany Czesław Pest (1964-2006). –  103-109; 11. 2 (2006): Robert Degen: Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego (część XIII-XVI, 105-108; 11. 3 (2006), 103-107; 11. 4 (2006), 103-109. –  9-32: Łukasz Jaworski: Dokumentacja audiowizualna (fotografie, filmy, nagrania) oraz druki efemeryczne w zespołach akt PZPR przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi. Problemy opracowania. –  33-36: Adrian Konopka: Źródła do dziejów wojsk polskich na Syberii w latach 1918-1920, sum. –  37-49: Jarosław Matysiak: Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966) : Archiwista i historyk. –  68-72: Władysław Stępniak: XXXVIII Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu Archiwów, 26-30 XI 2005 r. –  78-81: Dorota Szyling: IX Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, Toruń 26-28 IV 2006 r. –  83-86: Waldemar Chorążyczewski: VII Europejska Konferencja Archiwów. Warszawa, 18-20 V 2006 r. –  88-90: Jarosław Poraziński: Zawód przyszłości? Perspektywa europejska. –  19-25: Erzébet Csombor: Archiwum samorządu komitatu Komárom-Esztergom. –  41-48: Andrzej Szczepaniak: Archiwalia i archiwum w muzeum państwowym - stan obecny i potrzeby (na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie). –  49-56: Arkadiusz Wełniak: Dokumentacja Stoczni F. Schichau w Elblągu. Charakterystyka i podstawowe problemy opracowania, sum. –  57-64: Barbara Pazoła / Wiesław Szarowski: Materiały archiwalne archiwów zakładowych górnictwa miedzi dla potrzeb zakładów górniczych Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (na przykładzie Zakładów Górniczych "Lubin"). –  73-81: Jacek Krochmal: Rada Archiwalna kadencji 2002-2005. –  206-214: Andrzej Dereń: Wydarzenia 2005, fot. –  9-26: Marcin Hlebionek: W stronę "Sigillum". Problemy opisu pieczęci w polskich archiwach, sum. –  27-36: Adam Cieślak: Praca dyplomowa - dzieło czy dokument?. –  37-44: Tadeusz Radziwonowicz: O początkach pierwszego Archiwum Państwowego w Suwałkach (w 85. rocznicę powstania). –  45-59: Jarosław Matysiak: 50 lat Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 1956-2006. –  61-65: Dorota Kuligowska: Rozwój organów podatkowych po 1945 r. –  78-81: Agnieszka Rosa: Ryszard Mienicki 1886-1956, archiwista i historyk. –  92-93: Marcin Hlebionek: Seminarium Sfragistyczne, Kraków 8 grudnia 2006 r. –  94-95: Henryk Krystek: Janina Elżbieta Bielecka (1912-2006). –  96-97: Joanna Obin: Jan Jastrzębowski (1950-2006)
Copyright WBP Poznań;HI PAN/PBB Kraków;IH UWr
OPAC [Recherche in Zeitschriftendatenbank [ZDB]]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)