1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Rafał Zapłata
Titel Archeologiczne studia nad przestrzenią. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej w badaniach nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na Pomorzu (autoreferat wygłoszony w trakcie obrony pracy doktorskiej w dniu 1 lutego 2006 r.)
Erschienen in Folia Praehistorica Posnaniensia Bd. 15 (2009), 425-433
Systematik 04.01 - Historische Hilfs- und Nachbarwissenschaften :: Allgemeines
Copyright PBB/IH PAN
OPAC [Recherche in Zeitschriftendatenbank [ZDB]]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)