1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Tadeusz Mikulski
Titel Pisma wybrane
Herausgeber Paweł Kaczyński / Gertruda Wichary
Reihe Acta Universitatis Wratislaviensis; 2762
Erschienen Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego 2005
Umfang ss. 362
ISBN 83-229-2610-3
Anmerkung Z treści: Cz. 1. Prace naukowe: Adam Czahrowski z Czahrowa. Portret literacki s. 15-48; Ignacy Krasicki s. 49-57; Adresaci "Listów" Krasickiego s. 59-76; Uwagi nad "Uwagami" s. 77-100; "Kurdesz nad kurdeszami". Zagadnienie tekstu i autorstwa s. 101-141; Bajki wschodnie Krasickiego s. 143-172; U grobu polskiego Owidiusza s. 173-193; Glosa do mowy czerkieskiej Mickiewicza s. 195-198; Cz. 2. Spotkania wrocławskie: Tadeusza Mikulskiego oswajanie miasta (Gertruda Wichary) s. 201-203; Godziny szczęśliwe [Józefa] Wybickiego s. 205-219; Niemcewicz na koźle s. 221-231; Szalona [Julia Molińska] s. 233-247; "W przelocie taboru" s. 249-261; Kawa krzemieniecka s. 263-279; "Nulla dies sine linea" s. 281-300; Meandry s. 301-310; Uniwersytet [Jana] Kasprowicza s. 311-322; Tadeusz Mikulski. Bibliografia za lata 1975-2004, oprac. Alina Sokołowska-Szczepaniec, Teresa Chabło s. 323-349
Systematik 11.08 - Kulturgeschichte :: Literatur
Personenschlagwort Czahrowski, Adam (1563-~1599) ; Krasicki, Ignacy (1735-1801) ; Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; Mikulski, Tadeusz (1909-1958) ; Wybicki, Józef (1747-1822) ; Niemcewicz, Julian Ursyn (1758-1841) ; Molińska Julia* ; Kasprowicz Jan*
Rezension Marcin Cieński: in: Wiek Oświecenia Bd. 22 (2006), 275-277
Copyright PBB/IH PAN
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)