1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Książę Władysław Opolczyk [ok. 1326-1401] fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
Herausgeber Marceli Antoniewicz / Janusz Zbudniewek
Erschienen Warszawa : Wydaw. DiG 2007
Umfang ss. 382, il.
ISBN 978-83-7181-454-9. –  URL: < Content >
Systematik 01.03 - Allgemeines :: Sammelwerke
Sachschlagwort Klöster ; Orden (Pauliner)
Geogr. Schlagwort Tschenstochau
Personenschlagwort Wladislaw II. von Oppeln (1326/30-1401)
Enthält 13-16: Jan Kopiec: "Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę". (Homilia na rozpoczęcie sesji naukowej: W 600. rocznicęśmierci księcia Władysława Opolczyka - Jasna Góra, 12 XII 2001). –  17-29: Kazimierz Dola: Władysław Opolczyk jako książęopolski. –  31-95: Leszek Wojciechowski: Fundacje kościelne Władysława Opolczyka. –  97-118: Wojciech Kurpik: Najstarsze źródła do historii Jasnogórskiej Hodegetrii. –  119-178: Janusz Zbudniewiek: Paulini na przełomie XIV i XV wieku. –  179-193: Jan Kopiec: Wokół kultu Matki Bożej Częstochowskiej na ziemi opolskiej. –  195-246: Marceli Antoniewicz: Podstawy i zakres władzy księcia Władysława II opolskiego w ziemi wieluńskiej oraz północno-zachodniej Małopolsce. –  247-290: Aleksander Swieżawski: Regencja Władysława Opolczyka na Rusi Czerwonej. –  291-308: Jan Tęgowski: Władztwo księcia Władysława Opolczyka w ziemi dobrzyńskiej i na Kujawach. Zarys problematyki. –  309-324: Idzi Panic: Książę Władysław Opolczyk w otoczeniu Karola IV. –  325-369: Jerzy Sperka: Władysław Jagiełło i Jadwiga oraz ich zaplecze polityczne wobec Władysława Opolczyka i jego zwolenników. –  371-382: Herman Weidhaas: Władysław Opolczyk - przyczynek do tematu Częstochowa
Rezension(en) Marek Cetwiński: "Trudny ciężar pamięci" - nowe publikacje i spory o Władysława Opolczyka in: Ziemia Częstochowska Bd. 34 (2008), 223-229
Copyright PBB/IH PAN
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)