1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze
Herausgeber Jacek Sokolski / Marcin Cieński / Anna Kochan
Erschienen Wrocław : Atut - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Wydz. Filol. Uniw. Wrocławskiego 2007
Umfang 370, nlb. 1
Systematik 01.03 - Allgemeines :: Sammelwerke
Sachschlagwort Schriftsteller
Personenschlagwort Rej, Mikołaj (1505-1569)
Zeitl. Zuordnung 1505-1569
Enthält 9-20: Adam Karpiński: Mikołaj Rej - nieklasyczny renesans i jego tradycja. –  21-32: Jerzy Starnawski: Rej - Górnicki ("Żywot człowieka poczciwego" wobec "Dworzanina polskiego"). –  48-67: Janusz T. Maciuszko: Szlachcic Mikołaj Rej i teologowie. –  68-75: Ludwika Ślękowa: Utwory Mikołaja Reja w wydaniach Macieja Wirzbięty. –  76-84: J. Sokolski: "Rzecz zmyślona i z innych uczonych zebrana". O średniowiecznych źródłach techniki pisarskiej Mikołaja Reja ("compilatio" i "ordinatio"). –  94-107: Marta M. Kacprzak: "Niech kamienie woła..." Mikołaj Rej o roli literatury, pisarza i własnej twórczości. –  137-146: A. Kochan: Wokół problemów "Kupca" Mikołaja Reja. –  186-200: Jerzy Kroczak: Rej i czarnoksięstwo. –  228-240: Dariusz Dybek: Mikołaj Rej - zapomniany angelolog ewangelicki z XVI w.(?). –  241-254: Tomasz Ślęczka: Mikołaja Reja wizja poćciwych przodków. –  255-276: Michał Kuran: W staropolskiej sztafecie sławy - rody szlacheckie w "Źwierzyńcu" Mikołaja Reja. –  277-289: Radosław Grześkowiak: Rej między innymi. Rzeczpospolita Babińska a poeci. –  290-304: M. Cieński: Rej, Krasicki i ziemiańska utopia. Pytania o ciągłość sarmatyzmu. –  305-310: Krzysztof Biliński: Mikołaj Rej w "Literaturze słowiańskiej" Adama Mickiewicza. –  311-323: Sławomir Baczewski: Mikołaj Rej w sądach historycznoliterackich doby stalinowskiej. –  324-348: Paweł Kaczyński: Rejowskie inspiracje w literaturze XX wieku. –  349-359: Ewa Nawrocka: "To sowicie nagradza, gdy kto swej cnoty nie zdradza" - teatralna recepcja "Żywota Józefa" Mikołaja Reja
Rezension(en) Katarzyna Kozłowska: in: Ruch Literacki Bd. 49 H. 1 (2008), 121-125
Copyright PBB/IH PAN
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)