1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Ferdynand Lasalle a wyzwania dla współczesnej socjaldemokracji europejskiej. Materiały konferencji naukowej, Wrocław, 11 kwietnia 2005 r.
Herausgeber Bożena Bamwenda / Małgorzata Szafran
Erschienen Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej [i in.] 2006
Umfang ss. 112, il. 24
ISBN 83-7085-986-0
Abstract dt. Res.
Systematik 01.03 - Allgemeines :: Sammelwerke
Sachschlagwort Sozialdemokratie
Personenschlagwort Lassalle, Ferdinand (1825-1864)
Enthält 41-48: Janina Elżbieta Kundera: Koncepcje polityczne, społeczne i ekonomiczne Ferdynanda Lassalle'a i ich aktualność we współczesnej Europie. –  59-69: Józef Szocki: Lektury Ferdynanda Lassalle'a. –  71-75: Adam Chmielewski: Kondycja współczesnej lewicy europejskiej. –  80-83: Sławomir Czapnik: Traktat konstytucyjny Wspólnoty Europejskiej uwieńczenie dwóch wieków w myśli demokratycznej lewicy
Copyright IH UWr
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)