Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas

(1/28)
558 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
"riga" (1895)
Sprache:
lettisch (8477)

[Hilfe]
  /
1 Album amicorum : piemiņas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Rokrakstu katalogs / Taimiņa, Aija [Hrsg.] 2013
2 Veltījums rakstu krājuma sērijas "Senā Riga" nodibinātājam latvijas ZA akadēmiķim profesoram Dr. habil. hist. Andrim Caunem 75 gadu jubilejā 2012
3 Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā / Eihmane, Eva 2012
4 Rīgas Brāļu kapi, 1915 -1936 - 2011 2011
5 Rīgas dendijs un autsaiders : Kārlis Padegs / Kalnaćs, Jānis 2011
6 Rīga zviedru laika kartēs un plānos, 1621-1710 / Barzdeviča, Margarita 2011
7 Starptautiska konference "Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā" : Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīga, 2. - 3.12.2011 2011
8 Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gs. otrajā pusē : promocijas darba kopsavilkums / Ancāne, Anna 2010
9 Eduards Smiļģis - Trejgalv's / Šneidere, Mudīte 2010
10 Latvijas viduslaiku mūra baznīcas, 12. gs. beigas - 16. gs. sākums. Enciklopēdija / Caune, Andris (1937-) 2010
11 Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā. Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 13. - 14. gadsimta mijā 2010
12 Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gs. otrajā pusē : promocijas darbs / Ancāne, Anna 2010
13 Smolęnskas - Rīgas aktis, 13. gs.-14. gs. pirmā puse. Kompleksa Moscowitica - Ruthenica dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām / Ivanovs, Aleksandrs 2010
14 Rīgas Ziemeļu priekšpilsēta pirms 100 gadiem. Priekšpilsētas celtnes un iedzīvotāji 20.gadsimtā sākuma atklātnes / Caune, Andris (1937-) 2009
15 Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam / Wohlfart, Kristine 2009
16 Vēstures zinātnes salīdzināšanas sarežģījumi starpkaru periodā / Šimkus, Roberts 2009
17 Rīga - Leipciga - Rīga. Kontakti izglītība un zinātnē / Zigmunde, Alīda 2009
18 Sakrālā arhitektūra un māksla. Mantojums un interpretācijas / Ogle, Kristīne [Hrsg.] 2008
19 Rīgas dievnami. Arhitektūra un māksla / Banga, Vita 2007
20 Rīgas Sv. Jāņa Kristītāja dominikāņu konventa brāļi viduslaiku vestures avotos. Brāļu no Livonijas izcelsmes problemātika / Strenga, Gustavs 2007
...