(1/3)
60 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
hirschberg/ns. (wojewodschaft)  

[Hilfe]
  /
1 Solidarny opór wobec władzy - strajki w województwie jeleniogórskim w 1981 / Kordas, Jerzy 2005
2 Zarys rozwoju bibliotek publicznych w Jeleniej Górze (miasto - powiat - województwo) / Łaborewicz, Ivo (1964-) 1998
3 Potencjał społeczno-kulturalny pogranicza południowo-zachodniej Polski (na przykładzie województwa jeleniogórskiego i zielonogórskiego) / Adamczuk, Franciszek 1998
4 Zróżnicowanie poziomu bezrobocia w gminach pogranicza polsko-czeskiego / Duma, Maria 1998
5 Procesy demograficzne w województwach dolnośląskich w latach 1975-1995 / Cieślak, Maria 1998
6 Ocena rozwoju woj. jeleniogórskiego / Balicki, Leszek 1998
7 Rocznik statystyczny województwa jeleniogórskiego / Żurawski, Kazimierz [Hrsg.] 1997
8 Leitfaden durch die wertvollsten Denkmäler der Wojewodschaft Jelenia Góra / Kapałczyński, Wojciech [Hrsg.] 1997
9 Kwerenda archiwalna i biograficzna założeń pałacowo-parkowych, woj. jeleniogórskie / Kica, Ewa 1997
10 Sytuacja demograficzna w województwie jeleniogórskim w latach 1990-1996 / Balicki, Leszek 1997
11 Tramwaje w Jeleniej Górze 1897-1969 / Podobiński, Jerzy 1997
12 Archiwum miejskie w Jeleniej Górze 1945-1951 / Łaborewicz, Ivo (1964-) 1997
13 Wystawa "Dwa wieki prasy w Kotlinie Jeleniogórskiej" / Łaborewicz, Ivo (1964-) 1997
14 Ochrona przyrody w województwie jeleniogórskim - parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody / Ratajski, Jerzy 1997
15 Przewodnik po cenniejszych zabytkach województwa jeleniogórskiego / Kapałczyński, Wojciech 1997
16 Imiona dzieci na Ziemiach Zachodnich i Północnych w pięćdziesięcioleciu powojennym / Homa, Edward 1997
17 Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania bezrobocia w polsko-czeskiej strefie przygranicznej na terenie województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego / Hasińska, Zofia 1997
18 Rocznik statystyczny województwa jeleniogórskiego / Żurawski, Kazimierz [Hrsg.] 1996
19 Later roman-barbarian contacts in Central Europe. Numismatic evidence / Bursche, Aleksander 1996
20 Analiza umieralności z powodu wypadków, urazów i zatruć na obszarze województwa jeleniogórskiego w latach 1982-1992 i prognoza na rok 2000 / Januszewska, Małgorzata 1996
...