(1/3)
42 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
karlstejn/beroun  

[Hilfe]
  /
1 Karl IV. und die fiktive Genealogie der Luxemburger / Kobayashi, Asami 2014
2 Corona Regni Bohemiae und ihre visuelle Repräsentation unter Karl IV / Bobková, Lenka (1947-) 2009
3 Schwarze in der Kunst Böhmens unter den Luxemburgern / Suckale-Redlefsen, Gude 2009
4 Karlstein Revisited. Überlegungen zu den Patrozinien der Karlsteiner Sakralräume / Fajt, Jiří (1960-) 2009
5 Eine Kiste voller Knochen - Kaiser Karl IV. erwirbt Reliquien in Byzanz. Zugleich ein Beitrag zur Datierung zweier Karlsteiner Reliquienszenen / Lindner, Michael 2009
6 Drei wichtige Reliquienschätze im luxemburgischen Prag und die Anfänge der Prager Heiltumsweisungen / Otavský, Karel 2009
7 Stätten deutscher Kaiser und Könige im Mittelalter / Knapp, Ulrich 2008
8 Karlštejn. Nedobytná pevnost ve středu Evropy / Boněk, Jan 2007
9 Pařížská Sainte-Chapelle a trny z Koruny Kristovy. Poznámky k vazbám mezi architekturou a sochařstvím ve Francii a zakladatelským a objednavatelským dílem posledních Přemyslovců a Lucemburků / Kuthan, Jiří 2007
10 Soubor středověkých deskových maleb Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně získal ocenění Evropské unie / Martincová, Dagmar 2007
11 Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování / Všetečková, Zuzana [Hrsg.] 2006
12 Wallfahrt und Memoria. Die Luxemburger und das spätmittelalterliche Rheinland / Schmid, Wolfgang 2006
13 Geldscheine und Kunstwerke. Burg Karlstein (Karlštejn) / Koppatz, Jürgen 2004
14 Die Burg Karlštejn / Kubů, Naďa 2003
15 Karlstein / Hlaváček, Ivan (1931-) 2003
16 The Family of Charles IV in the Stairway of the Karlštejn Great Tower / Fajt, Jiří (1960-) 2003
17 Tomaso da Modena's Representations of St Michael at Karlštejn Castle and Elsewhere / Gibbs, Robert 2003
18 Obrazové dějiny v českých zemích ve středověku / Bláhová, Marie (1944-) 2002
19 Anonymní veduta hradu Karlštejna z roku 1784 / Brych, Vladimír 2002
20 Luxemburg-Böhmen, Wittelsbach-Bayern, Habsburg-Österreich und ihre genealogischen Mythen im Vergleich / Clemens, Evemarie 2001
...