(1/3)
43 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
karlstejn hr. o.beroun  

[Hilfe]
  /
1 Eschatologie a apokalyptika jako módní téma na lucemburském dvoře / Cermanová, Pavlína 2009
2 Klíče ke Karlštejnu / Čornej, Petr 2009
3 Karlštejn / Kuthan, Jiří 2007
4 Písemnost z 2. října 1466 - zpráva komise, nebo korunní inventář? / Martinovský, Ivan 2007
5 Šest let v kapli sv. Kříže / Němeček, Miloslav 2007
6 Svatodušní úterý na Karlštejně. Karlštejnské jubileum v revoluci 1848 / Venclík, David 2007
7 Památky na poslední českou korunovaci na Berounsku a Hořovicku / Garkisch, Miloš (1947-) 2006
8 Kaple sv. Kateřiny. Praha - Karlštejn - Lauf a. d. Pegnitz / Němec, Richard 2006
9 Idea dobrého panovníka ve výzdobě Karlštejna / Hlaváčková, Hana (1940-) 2006
10 Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna - stav po restaurování / Všetečková, Zuzana 2006
11 Petrarca a Karlštejn? / Chlíbec, Jan 2006
12 Panovnické postavy v závěru schodištních maleb / Kubínová, Kateřina 2006
13 Úvahy o vyobrazení svatováclavské legendy na schodišti Karlštejna / Bartlová, Milena 2006
14 Sv. Václav jako scala coeli. (K interpretaci nástěnných maleb schodiště Velké věže na hradě Karlštejně) / Studničková, Milada 2006
15 Schodištní cykly na Karlštejně - Legenda sv. Ludmily / Všetečková, Zuzana 2006
16 Zur architektonischen Stellung des Treppenturmes am Heilig-Kreuz-Kapellenturm in Karlstein / Saliger, Arthur 2006
17 Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Všetečková, Zuzana [Hrsg.] 2006
18 Problematika a způsoby restaurování schodištních cyklů Velké věže hradu Karlštejna. Technologie maleb na základě provedených průzkumů. (Dokumentace postupující destrukce maleb na základě dostupných historických pramenů za posledních 170 let) / Bareš, Petr 2006
19 Příspěvek k poznání stavebních dějin věží na hradě Karlštejně v době Karla IV / Chudárek, Zdeněk 2006
20 Architektura ve službách panovníka - Základní architektonická koncepce Karlštejna a její inspirační zdroje / Benešovská, Klára (1946-) 2006
...