(1/2)
39 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
lublin (bistum)  

[Hilfe]
  /
1 Bliżej schizmatyków niż Krakowa... Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku / Chachaj, Jacek 2012
2 Biskup lubelski Marian Leon Fulman. Pedagog trudnych lat / Walewander, Edward [Hrsg.] 2010
3 Archidiakoni lubelscy w XV wieku / Chachaj, Jacek 2009
4 Działania aparatu bezpieczeństwa wobec biskupa lubelskiego Piotra Kałwy w latach 1949-1974 / Gałaszewska-Chilczuk, Dorota 2009
5 Działania operacyjne SB wobec kurii lubelskiej w latach 1975-1989 / Sobieraj, Maciej 2009
6 Przemiany konstrukcyjno-brzmieniowe w budownictwie organowym na terenie diecezji lubelskiej 1805-1939 / Kapeć, Waldemar 2008
7 Kształtowanie się granicy północnej i zachodniej diecezji lubelskiej na podstawie bulli "Vix dum Poloniae unitas" z 1925 roku / Kumor, Joanna 2007
8 Pedagogika katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939 / Walewander, Edward 2007
9 Kształtowanie się granicy północnej i zachodniej diecezji lubelskiej na podstawie bulli "Vix dum Poloniae unitas" z 1925 roku / Kumor, Joanna 2007
10 Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939 / Walewander, Edward 2007
11 "Tam, gdzie jest ofiara, tam jest kapłan". Posługa ks. Władysława Gorala jako biskupa sufragana lubelskiego. Próba rekonstrukcji / Matysek, Marta 2006
12 Biskup Goral wobec środowiska organistów lubelskich i muzyki kościelnej / Bochniak, Marek 2006
13 Parafia i jej oddziaływania na oblicze moralne społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939 na przykładzie diecezji lubelskiej / Walewander, Edward 2006
14 Dzieje archidiecezji lubelskiej (1805-2005) / Zahajkiewicz, Marek T. [Hrsg.] 2005
15 200 lat Diecezji Lubelskiej w służbie Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi / Dąbrowski, Stanisław Jan 2005
16 Źródła i kierunki badań przeszłości Archidiecezji Lubelskiej / Zahajkiewicz, Marek T. 2005
17 Diecezja, jej granice i organizacja terytorialna / Zahajkiewicz, Marek T. 2005
18 Centralne urzędy i instytucje diecezjalne / Zahajkiewicz, Marek T. 2005
19 Życie religijne / Marczewski, Jarosław R. 2005
20 Działalność społeczno-kulturalna / Bielak, Włodzimierz 2005
...