(1/2)
24 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
lublin (gouvernement)  

[Hilfe]
  /
1 Militärgeneralgouvernement Lublin / Lehnstaedt, Stephan (1980-) 2015
2 Das Militärgeneralgouvernement Lublin. Die "Nutzbarmachung" Polens durch Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg / Lehnstaedt, Stephan (1980-) 2012
3 Wiek XX. Studia, publicystyka, wspomnienia / Mańkowski, Zygmunt Piotr 2008
4 Wydział Prawny Rządu Gubernialnego Lubelskiego w latach 1867-1915. Organizacja wewnętrzna i obsada personalna / Smyk, Grzegorz 2008
5 W służbie imperium... Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915 / Latawiec, Krzysztof 2007
6 Materiały do dziejów straży granicznej na terenie guberni lubelskiej w latach 1837-1848 / Osiński, Tomasz 2006
7 Losy akt carskiej policji politycznej z Królestwa Polskiego (na przykładzie guberni lubelskiej) / Latawiec, Krzysztof 2006
8 Informacje o działaniu urzędów państwowych, sprawach finansowych, gospodarczych i statystycznych w aktach zarządów powiatowych guberni lubelskiej w latach 1867-1915 / Piech, Kamil 2005
9 Majorat Iwana Paskiewicza w guberni lubelskiej (1840-1856) : Karta z biografii Księcia Namiestnika Królestwa Polskiego / Piątkowski, Sebastian (1970-) 2005
10 Ochronki w guberni lubelskiej w latach 1853-1914 / Szewczuk, Dariusz 2004
11 Obraz gimnazjów i szkół powiatowych w guberni lubelskiej, augustowskiej i płockiej w oczach wizytatora szkół Józefa Korzeniowskiego w 1853 r / Poznański, Karol 2004
12 Sądownictwo pokojowe w gubernii lubelskiej na tle Królestwa Polskiego (1876-1915) / Bereza, Arkadiusz 2004
13 Burmistrzowie miast prywatnych województwa (guberni) lubelskiego w latach 1815-1867 / Sadurski, Ireneusz 2004
14 Ewakuacja cywilnej administracji ogólnej szczebla powiatowego z guberni lubelskiej latem 1915 roku / Latawiec, Krzysztof 2004
15 "Pamjatnaja Kniżka Ljublinskoj Gubernii" - charakterystyka pisma / Wydra, Iwona 2004
16 Personel Zarządu Gubernialnego Lubelskiego (1867-1918) - baza danych / Górak, Artur 2003
17 Prawosławne cerkwie gubernii lubelskiej i siedleckiej zrealizowane według projektów arch. Wiktora Iwanowicza Syczugowa, członka Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu / Seniuk, Bronisław 2003
18 Naczelnicy powiatów gubernii lubelskiej w latach 1867-1915. Próba charakterystyki grupy / Latawiec, Krzysztof 2003
19 Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji / Niebelski, Eugeniusz 2002
20 Ewakuacja organów administracji ogólnej wyższego i niższego szczebla guberni lubelskiej w sierpniu 1914 roku / Latawiec, Krzysztof 2002
...