(1/14)
268 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
lublin (region)  

[Hilfe]
  /
1 Ukraińcy na Lubelszczyźnie w okresie PRL 1944-1989 / Wysocki, Jacek 2010
2 "Bei uns werden die Menschen nicht nach ihren Verdiensten beurteilt..." Erster Weltkrieg und Staatsgründung in der Gedächtniskultur einer zentralpolnischen Provinz 1918-1939. Die Region Lublin als Beispiel / Henschel, Christhardt 2010
3 Die Teilnahme jüdischer Sportvereine an den Ligaspielen der Mannschaftssportarten in Polen, 1928-1939 / Płaczek, Janusz 2010
4 Obozy pracy dla Żydów na Lubelszczyźnie i ich likwidacja w optyce struktur Polskiego Państwa Podziemnego / Libionka, Dariusz (1963-) 2009
5 Sowieckie zbrodnie wojenne na Lubelszczyźnie we wrześniu i październiku 1939 roku / Czacharowski, Michał 2009
6 z warszawskiego getta do obozów na Lubelszczyźnie w relacjach żydowskich / Skibińska, Alina 2009
7 Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka / Maj, Ewa [Hrsg.] 2009
8 Bibliografia Lubelszczyzny 1991-1995 / Lech-Jabłońska, Bożena [Hrsg.] 2009
9 Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980 / Choma-Jusińska, Małgorzata 2009
10 Ludowe twierdze. Działalność Batalionów Chłopskich na terenie środkowej Lubelszczyzny 1940-1944 / Miciński, Henryk Czesław 2009
11 Represjonowanie chłopów w czasie akcji egzekucji świadczeń rzeczowych na Lubelszczyźnie w latach 1946-1947 / Sekściński, Bogdan 2009
12 Wykorzystanie austriackich materiałów katastralnych w badaniach historii materialnej południowo-wschodniej Lubelszczyzny / Gałecka, Marzena 2009
13 Bez aliansów. Przyczynek do historii Konfederacji Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie / Opozda, Piotr 2009
14 Na literackiej Lubelszczyźnie / Dzięcioł, Aldona 2009
15 "Walczyć o dusze młodzieży". Zmagania Związku Młodzieży Polskiej z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie 1948-1957 / Wołoszyn, Jacek Witold 2009
16 Niższe szkoły rolnicze na Lubelszczyźnie w latach 1944-1948 / Doroszewski, Jerzy 2009
17 Polityka kulturalna PPR - PZPR na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 / Kuźma, Ewa 2009
18 Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie. Studia i materiały. T. 1 / Rodziewicz, Tomasz [Hrsg.] 2009
19 Amnestia jako środek walki aparatu bezpieczeństwa z podziemiem niepodległościowym na przykładzie Lubelszczyzny / Dudek, Justyna 2009
20 Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Materiały do dziejów / Dąbrowski, Stanisław Jan [Hrsg.] 2009
...