(1/5)
92 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
lublin (wojewodschaft)  

[Hilfe]
  /
1 Statystyka mniejszości niemieckiej w województwie lubeskim w latach 1918-1939 / Wójcik, Katarzyna 2009
2 Nieformalny społeczny rezonans choroby i śmierci Józefa Stalina w marcu 1953 roku / Mazur, Mariusz 2009
3 Dynamika i struktura małżeństw w województwie lubelskim jako wskaźnik przemian społeczno-gospodarczych / Gałka, Jadwiga 2009
4 Polityka narodowościowa władz wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w województwie lubelskim (lipiec 1944 r. - marzec 1947 r.) / Pawlikowski, Grzegorz 2009
5 Opera minora selecta Josephi Szymański / Szymański, Józef] 2009
6 Zniszczyć PSL. Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec ruchu ludowego w województwie lubelskim w latach 1944-1956. Wybór źródeł / Romanek, Jacek [Hrsg.] 2009
7 Prikordonne spìvrobìtnictvo lûblìns'kogo voêvodstva ì volins'koï oblastì u 50-80 rokah XX stolìttâ (v svìtalì arhìvnih dokumentìv) / Strìl'čuk, Lûdmila Vasilìvna 2008
8 Współpraca Związku Młodzieży Polskiej z UB w realizacji planów "ofensywy ideologicznej" w środowiskach młodzieżowych w województwie lubelskim / Wołoszyn, Jacek [Witold] 2008
9 Najstarsze dzwony województwa lubelskiego - projekt inwentaryzacji i edycji (zarys stanu badań, projekt edycji, uwagi na temat możliwości zastosowania technologii informacyjnej w ujęciu praktycznym i dydaktycznym na przykładzie badań kampanologicznych) / Tureczek, Marceli 2008
10 Z dziejów korpusu urzędniczego w Polsce w XX wieku: skład osobowy działu administracji pracy, opieki i zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim w latach 1919-1939 / Kozyra, Waldemar 2008
11 Działania władz administracyjnych województwa lubelskiego podczas wyborów parlamentarnych 1935 i 1938 roku / Kim, Igor 2008
12 Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918-1939 / Czuchryta, Artur 2008
13 Państwo i władca w oczach szlachty. Postawy polityczne obywateli województwa lubelskiego za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego / Sadowski, Wojciech 2008
14 Uwagi ogólne o stanie zachowania pałaców i dworów na terenie województwa lubelskiego / Stanek-Lebioda, Bożena 2008
15 Zmiany w strukturze wyznaniowej i etnicznej a problem zacierania się odrębności wschodnich terenów województwa lubelskiego w pierwszej połowie XX wieku / Bobryk, Witold 2008
16 Dozorcy miast województwa lubelskiego w Królestwie Polskim (1818-1821) / Ćwik, Władysław 2008
17 Udział organów bezpieczeństwa w akcji rekrutacji na studia w województwie lubelskim w latach 1947-1956 / Wołoszyn, Jacek [Witold] 2007
18 Kościół katolicki jako siła polityczna w okresie transformacji ustrojowej 1989-1997 (rozważania na przykładzie województwa lubelskiego) / Łuszczyński, Artur 2007
19 Prywatne skanseny na terenie województwa lubelskiego (wybrane przykłady) / Gałecka, Marzena 2007
20 Szkolnictwo ukraińskie w województwie lubelskim w latach 1944-1946 / Pogorzała, Ewa 2007
...